Affe Company Logo

Urszula Nowak

Urszula Nowak
rzeczniczka patentowa

Urszula specjalizuje się w strategicznym doradztwie w zakresie ochrony praw własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych.  Doradza klientom, jak budować portfel praw i nim zarządzać uwzględniając strategie biznesowe klientów oraz efektywność uzyskiwanych praw.

Specjalizacje

Doświadczenie

Jest członkinią Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej.  Studiowała także na European-University Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.