Maciej Janik, adwokat

prawo antymonopolowe · ochrona konsumentów · własność intelektualna

Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji, jak również w zagadnieniach ochrony konsumentów i prawa własności przemysłowej.

 

Doradza przedsiębiorcom w następujących domenach:

  • kontrola koncentracji
  • porozumienia ograniczające konkurencję
  • nadużywanie pozycji dominującej
  • naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i nieuczciwe praktyki rynkowe

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Łódzkim, a także Wydziału Prawa w Kolegium Europejskim w Brugii, gdzie uzyskał tytuł LL.M. Ukończył również Szkołę Prawa Niemieckiego w ramach współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Uniwersytetem Wilhelma w Münster oraz Szkołę Prawa Francuskiego zorganizowaną przez Uniwersytet Poitiers wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Zrealizował m.in. następujące projekty:

  • przygotowywał zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa UOKiK i do Komisji Europejskiej dla transakcji m.in. na rynkach produktów chemicznych, nieruchomości, materiałów budowlanych, sprzętu medycznego, gazu ziemnego;
  • reprezentował przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i Komisją Europejską;
  • doradzał w zakresie antymonopolowych aspektów współpracy pomiędzy przedsiębiorcami oraz działań stwarzających ryzyko naruszenia zakazu nadużywania pozycji dominującej bądź zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
  • prowadził audyty antymonopolowe, a także audyty umów handlowych i dokumentów wewnętrznych przedsiębiorców na potrzeby procesu due diligence;
  • przygotowywał szkolenia dotyczących prawa ochrony konkurencji i konsumentów.
Maciej Janik
+48 22 100 47 71