Jakie roszczenia przysługują w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu?

Sezon urlopowy powoli dobiega końca i wielu urlopowiczów z zasłużonego wypoczynku wraca samolotem. Warto pamiętać, że w razie zakłóceń w podróży, pasażerom linii lotniczych przysługują istotne uprawnienia. Dotyczy to opóźnienia lotu, jego odwołania albo odmowy przyjęcia na pokład z powodu tzw. overbookingu. Czego mogą domagać się podróżni w tego typu sytuacjach? Na przykład, gdy do lotniska docelowego pasażer dotarł ponad 3 godziny później, niż planowano, przysługuje mu prawo do odszkodowania. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od dystansu lotu i może wynosić od 250 do nawet 600 EUR. Takie samo odszkodowanie przysługuje, gdy lot został odwołany, o czym poinformowano pasażera na krócej niż 14 dni przed planowanym odlotem, oraz w przypadku nieprzyjęcia na pokład z tego powodu, że linia lotnicza sprzedała więcej biletów, niż jest miejsc w samolocie. Pasażer ma również prawo do zwrotu kosztów biletu (przy opóźnieniu – tylko gdy przekracza 5 godzin), albo zmiany planu podróży lub zmiany rezerwacji, a także do uzyskania nieodpłatnej pomocy od linii lotniczych.

Roszczenia przysługujące pasażerom reguluje szczegółowo rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Przepisy dotyczą wszystkich lotów w obrębie Unii Europejskiej, lotów z UE do kraju nienależącego do UE, oraz lotów spoza UE do UE, obsługiwanych przez linie lotnicze z Unii.

Zachęcamy do zapoznania się z kompleksowym opracowaniem na temat praw pasażerów oraz sposobów dochodzenia roszczeń – dostępnym na stronach Komisji Europejskiej.

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_pl.htm

Kupiłeś na targach? Nie zwrócisz bez podania przyczyny.

TSUE: Czy stoisko sprzedawcy na targach jest lokalem przedsiębiorstwa?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 7 sierpnia 2018 r. wydał wyrok w sprawie dotyczącej interpretacji przepisów konsumenckich dotyczących zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa. TSUE miał rozstrzygnąć, czy stoisko wystawiennicze na hali targowej, na którym sprzedawca kilka razy w roku oferuje swój towar, jest lokalem przedsiębiorstwa – a zatem konsumentom nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej tam umowy. Zapraszamy do lektury artykułu Dziennika Gazety Prawnej, w którym adw. Katarzyna Górna-Hurko komentuje, czy ostatnie orzeczenie Trybunału wyeliminuje wątpliwości interpretacyjne dotyczące definicji lokalu przedsiębiorstwa przy sprzedaży konsumenckiej.

 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1215597,zwrot-towaru-zakupionego-na-targu.html

ETPC: Prawo do prywatności nie jest prawem absolutnym

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 28 czerwca wyrok, w którym analizował, czy osoby skazane w postepowaniu karnym mogą żądać usunięcia ich danych z Internetu powołując się na prawo do bycia zapomnianym. Jest to dla nich istotne zwłaszcza w kontekście próby reintegracji w społeczeństwie po wyjściu z więzienia. Okazało się, że w przypadku archiwalnych rzeczowych informacji nt. przestępstwa i sprawców, publikowanych w okresie żywego zainteresowania opinii publicznej daną sprawą, ingerencja w treść publikacji jest niedopuszczalna. Wolność wypowiedzi i prawo społeczeństwa do rzeczowej i niezafałszowanej informacji prasowej przeważyły nad prawem do prywatności. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tego wyroku w artykule r.pr. Marty Miszczuk dla DGP.

 

 

Wełna to wełna, nie trzeba pisać, że jest czysta

Jak prawidłowo oznaczać jednorodny wyrób włókienniczy, wskazał ostatnio TSUE. Wystarczy podać na etykiecie nazwę włókna, z którego się składa. Materiały te nie muszą zawierać na etykiecie jednego z trzech określeń: „100%”, „czysty” lub „wykonany w całości z”, mogą wskazywać tylko nazwę włókna tekstylnego, z którego wyrób ten się składa. Zapraszamy do lektury artykułu Dziennika Gazety Prawnej, w którym radca prawny Marek Rumak komentuje ciekawy wyrok Trybunału Sprawiedliwości.

Kurier nie może odmówić zapłaty drobnymi

Okazuje się, że sposób dokonania zapłaty przez klienta bywa problematyczny nie tylko w przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych. Czy kurier może odmówić przyjęcia zapłaty i wydania przesyłki tylko z tego powodu, że klient posiada odliczoną kwotę w zbyt drobnych nominałach? Zapraszamy do lektury artykułu Dziennika Gazety Prawnej, w którym adwokat Katarzyna Górna-Hurko komentuje co na ten temat mówią obowiązujące przepisy.

Przedawnione roszczenia nie odejdą do lamusa.

Tematyka zmian w terminach przedawnienia roszczeń wywołuje nie małe dyskusje. Dużo emocji budzi nowy art. 1171 Kodeksu cywilnego oraz odwołanie do „względów słuszności” czy „wyjątkowych przypadków”. Wydaje się że był to celowy zabieg ustawodawcy – mający chronić interesy przedsiębiorców wobec nieuczciwych dłużników. Jednak czy na pewno? Zapraszamy do lektury kontynuacji naszej ostatniej publikacji dla Dziennika Gazety Prawnej, w której r. pr. Przemysław Rybicki przedstawia propozycję interpretacji powyższego przepisu.

RODO – o co firmy pytają na szkoleniach

RODO wzbudza sporo kontrowersji, zwłaszcza wśród przedsiębiorców. Mimo zapchanych skrzynek mailowych firmy nadal nie są pewne, jak odnajdywać się w nowym porządku prawnym. Resort cyfryzacji w odpowiedzi na narastające wątpliwości postanowił powołać zespół ekspertów, który przygotuje specjalny poradnik. Publikacja ta ma niestety pojawić się dopiero w sierpniu. Do tego czasu zapraszamy do lektury najnowszego artykułu Dziennika Gazety Prawnej, w którym r. pr. Marta Miszczuk odpowiada na niektóre pytania związane z RODO.

 

Nowe terminy przedawnienia w prawie cywilnym

Przed nami rewolucyjne zmiany w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych. Nowe przepisy KC skracają obecne terminy przedawnienia oraz zmieniają zasady dochodzenia roszczeń przeciwko konsumentom (relacje B2C). Większość przepisów wejdzie w życie już na początku lipca. Jakie skutki dla przedsiębiorców niosą ze sobą najnowsze zmiany? Odpowiedź na to pytanie oraz inne cenne informacje przygotowali dla państwa r. pr. Przemysław Rybicki, Anna Wawruch oraz Ewa Karny w artykule dla Dziennika Gazety Prawnej.