Affe Company Logo

Mateusz Restel

Mateusz Restel
aplikant adwokacki

Mateusz specjalizuje się w polskim i niemieckim prawie ochrony konkurencji. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na postępowaniach antymonopolowych oraz na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji. Posiada doświadczenie zawodowe w sprawach z zakresu rynków regulowanych, branży transportowej oraz w zakresie zmów przetargowych.

Specjalizacje

Doświadczenie

Mateusz ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz program Szkoły Prawa Niemieckiego organizowany przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem Johannesa Gutenberga w Moguncji i Uniwersytetem Ruprechta Karola w Heidelbergu.

Ukończył również studia LL.M na Uniwersytecie Ruprechta Karola w Heidelbergu.

Aplikant Adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.