Affe Company Logo

Skontaktuj się z nami

Affre i Wspólnicy sp.k.

ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa

tel.: +48 22 100 47 71
fax: +48 22 100 47 72

e-mail: kancelaria@affre.pl
dział marketingu: marketing@affre.pl

Affre i Wspólnicy sp.k. z siedzibą przy ul. Powązkowskiej 44c
w Warszawie (01-797) wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000511585, NIP 1132876741, REGON 147264794.