Affe Company Logo

Bieżąca obsługa spółek handlowych

Założymy spółkę prawa handlowego, będziemy reprezentować wspólników na walnym zgromadzeniu i nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, przygotujemy projekty uchwał, zarejestrujemy zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Negocjacje

Będziemy wsparciem w negocjacjach każdego rodzaju od umów handlowych po spory pracownicze lub spory pomiędzy wspólnikami.

Rozwiązywanie sporów między wspólnikami

Opracujemy taktykę działania, zaproponujemy optymalne scenariusze, podejmiemy negocjacje z pozostałymi wspólnikami i opracujemy treść porozumienia, oraz dopilnujemy wszelkich formalności związanych z jego realizacją. W przypadku sporu będziemy reprezentować wspólnika w postępowaniu sądowym.

Umowy handlowe

Przygotujemy każdy rodzaj umowy handlowej, uwzględniając wymogi prawa ochrony konkurencji, prawa własności przemysłowej czy RODO. W szczególności polecamy się
w zakresie:

    • umów dystrybucyjnych, w tym franchisingowych,
    • umów na dystrybucję wyłączną i selektywną,
    • umów agencyjnych,
    • wzorów umów z konsumentami,
    • umów o przeniesienie praw autorskich i praw własności przemysłowej, w tym transferu technologii.

Prawo pracy

Doradzimy w zakresie nawiązywania oraz rozwiązywania stosunków pracy. Pomożemy sporządzić dokumentację pracowniczą, w tym niezbędne regulaminy i dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych i ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Sporządzimy umowy o zakazie konkurencji. Będziemy uczestniczyć w sporach z zakresu prawa pracy reprezentując pracodawców jak i pracowników.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ocenimy stopień ryzyka odpowiedzialności karnej przedsiębiorcy, przeprowadzimy audyt aby wykryć ewentualne naruszenia, zweryfikujemy obowiązujące procedury, wprowadzimy konieczne zmiany w tym związane z sygnalistami i ich ochroną, wdrożymy zasady minimalizujące ryzyko i przeszkolimy pracowników.

Wybrane projekty:

Poprowadziliśmy sprawy o mobbing i dyskryminację pracowników

Przeprowadzamy coroczny audyt umów z dystrybutorami jednego z wiodących producentów i importerów samochodów

Założyliśmy spółki prawa handlowego z przygotowaniem całej wymaganej dokumentacji prawnej

Rekomendacje

Dzięki wiedzy eksperckiej i dużemu doświadczeniu adw. Joanny Affre w obsłudze podmiotów gospodarczych zarządzany przez nią zespół oferuje wysoką jakość usług prawnych stanowiących wartość dodaną dla biznesu.

Aneta Branicka, Dyrektor prawny, Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.

Pracownicy Kancelarii wykazali się profesjonalizmem oraz zrozumieniem realiów rynku, przez co wszelkie analizy i opinie uwzględniały rzeczywiste potrzeby biznesowe Spółki. Również w sytuacjach nagłych, gdzie konieczna jest szybka odpowiedź, zawsze można liczyć na niezwłoczną reakcję Kancelarii.

Katarzyna Woźniak-Mrygoń, Dyrektor Działu Prawnego, Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna

Eksperci