Affe Company Logo

Agnieszka Ratajczak

Agnieszka Ratajczak
adwokat

Agnieszka prowadzi kompleksową i bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych (szczególnie francuskich przedsiębiorców). Pomaga przy zakładaniu spółek w Polsce oraz przy sporządzaniu umów w obrocie gospodarczym. Doradza również przy transakcjach sprzedaży udziałów i udziela wsparcia z zakresu M&A. Ponadto, posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie w sprawach imigracyjnych związanych przede wszystkim z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Współpracowała z przedsiębiorcami branży motoryzacyjnej, spożywczej, przemysłowej, weterynaryjnej, farmaceutycznej.

Specjalizacje

Doświadczenie

W tym roku Agnieszka otrzymała wynik pozytywny z egzaminu adwokackiego i została wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Agnieszka jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów prawniczych z zakresu prawa handlowego francuskiego i międzynarodowego organizowanych przy współpracy UJ z Université d’Orléans – Master 2 Droit des Affaires Français et International (2019). Podczas studiów uczestniczyła w konkursie z dziedziny międzynarodowego arbitrażu w sprawach gospodarczych – 24th Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (2017). Jest również absolwentką Szkoły Prawa Francuskiego przy współpracy UJ z Université d’Orléans (2016).