Affe Company Logo

Lucas Niedolistek

Lucas Niedolistek
adwokat, of counsel

Lucas posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, które obejmuje wszelkie kwestie związane z prawem konkurencji, zasadami dystrybucji i ochrony konsumentów we francuskim i europejskim systemie prawnym. Tworzy również programy zgodności dla niektórych swoich klientów.

Specjalizacje

Doświadczenie

Lucas jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Paryżu od 2003 roku. Swoją karierę rozpoczął pracą w Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna Komisji ds. Konkurencji) w Brukseli.

Pracował w kilku wiodących anglosaskich kancelariach w Paryżu oraz za granicą (w Pekinie, Hong Kongu i Londynie). Pełnił funkcję dyrektora ds. prawnych i zgodności w grupie przemysłowej na Bliskim Wschodzie.

Jest członkiem Stowarzyszenia adwokatów praktykujących prawo konkurencji (APDC) oraz Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).