Affe Company Logo

Systemy dystrybucyjne

Pomagamy bezpiecznie budować i rozwijać różne modele dystrybucji:

  • Dystrybucja wyłączna i niewyłączna
  • Dystrybucja selektywna
  • Dystrybucja on-line i off-line
  • Franczyza
  • Agencja

Doradzimy, jaki system dystrybucyjny wybrać i jak budować relacje z kontrahentami uwzględniając pozycję rynkową przedsiębiorcy.

Koncentracje

Zbadamy, czy planowana transakcja podlega obowiązkowi notyfikacji Prezesowi UOKiK lub Komisji Europejskiej. Opracujemy stosowne wnioski i będziemy reprezentować Cię w toku postępowania w sprawie koncentracji.

Zakazane porozumienia

Każda umowa między przedsiębiorcami może rodzić ryzyka prawne. Dodatkowo jeśli jest to porozumienie między konkurentami – skala ryzyka wzrasta. Dlatego przed podpisaniem umowy – skonsultuj ją z prawnikiem.

Monopole i dominanci

Firmy posiadające silną pozycję rynkową – a zwłaszcza dominanci – podlegają wielu obostrzeniom prawnym. Takie utrudnienia nie muszą jednak prowadzić do ograniczeń biznesowych czy zakazów. Doradzimy Ci, jak stworzyć system rabatowy lub politykę dystrybucyjną bez naruszania reguł prawa konkurencji.

Wymiana informacji

Wymiana informacji wrażliwych – w szczególności między konkurentami – może stwarzać ryzyka prawne. Jakie informacje uznaje się za wrażliwe? Komu mogę przesyłać informacje
(a komu nie)? Czy cel zbierania informacji ma znaczenie?
Czy przesłanie informacji historycznych stwarza ryzyka?
Na te i inne pytania – znamy odpowiedź.

Nieuczciwa konkurencja

(Były) pracownik ujawnia tajemnice przedsiębiorstwa albo narusza zakaz konkurencji? Konkurent podszywa się pod Twoje produkty lub prowadzi nieuczciwą kampanię reklamową? Inny przedsiębiorca nieuczciwe utrudnia Twój rozwój lub dostęp do rynku? Można temu przeciwdziałać – i my wiemy jako to zrobić.

Audyty oraz Compliance

Możemy ocenić aktualne lub planowane działania pod kątem ryzyk prawnych. Zbudujemy program compliance i pomożemy Ci przy jego wdrożeniu.

Wybrane projekty:

Doradzamy producentowi i importerowi samochodów w związku z funkcjonowaniem sieci dystrybucji selektywnej

Opracowaliśmy system dystrybucji franchisingowej dla jednego z wiodących dystrybutorów w branży FMCG

Reprezentowaliśmy jednego z wiodących producentów odzieży dla dzieci w sporach przed SOKiK z tytułu klauzul abuzywnych

Zgłaszaliśmy koncentrację przedsiębiorców m.in. z branży chemicznej, energetycznej, górniczej, medycznej czy telekomunikacyjnej

Rekomendacje

rp

2019 - 2016

legal

2018 - 2017

2017

2022 - 2021

Dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu i współpracy prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, zespół osiąga zamierzony efekt synergii, a my otrzymujemy zrozumiałe porady oraz rozwiązania prawne uwzględniające nasze biznesowe założenia i cele.

Agnieszka Kulczycka, Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

Opinia prawna sporządzona przez kancelarię Affre była zwięzła i konkretna. W stosunku do postanowień, które rodziły potencjalne ryzyko naruszenia przepisów Kancelaria zaproponowała praktyczne zmiany, a argumentacja przemawiająca za ich wdrożeniem była rzeczowa i uwzględniała założenia biznesowe spółki.

Radosław Woźniak, Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Eksperci