Affe Company Logo

Działanie na szkodę spółki

Mamy doświadczenie w takich sprawach – w tym
w szczególności przekroczenia uprawnień, niegospodarności, naruszenia zakazu konkurencji, ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa czy przywłaszczenia.

Naruszenie zakazu konkurencji

Przeanalizujemy tę kwestię zarówno z perspektywy przedsiębiorcy, jak i pracownika. Przygotujemy strategię działania i przeprowadzimy przez cały proces.

Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa

Przekazanie informacji, udostępnienie dokumentów zawierających tajemnicę, czy wykorzystanie tajemnicy w własnej działalności gospodarczej – wskażemy możliwości działania w każdym przypadku.

Wybrane projekty:

Reprezentowaliśmy spółki jako pokrzywdzonego w postępowaniach przygotowawczych w sprawach ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz niegospodarności byłych menadżerów

Reprezentowaliśmy byłego członka zarządu i wspólnika spółki, prowadząc jego obronę przed zarzutami działania na szkodę spółki i sprzeniewierzenia środków pieniężnych

Reprezentowaliśmy spółkę jako pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i jako oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym sprawach przeciwko byłemu pracownikowi w związku z próbą wyłudzenia premii pieniężnej w oparciu o podrobione dokumenty pracownicze i sfałszowane e-maile.

Eksperci