Affe Company Logo

Joanna Skrzeczkowska

Joanna Skrzeczkowska
radca prawny, szef działu prawa własności intelektualnej

Joanna, od ponad 10 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, z powodzeniem i zaangażowaniem zajmując się ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, prawem autorskim, prawem konkurencji, ochroną dóbr osobistych, prawem prasowym oraz danymi osobowymi. Buduje i wdraża strategie ochrony praw własności przemysłowej, w tym zarządza obszernymi portfolio praw IP.

Specjalizacje

Doświadczenie

Posiada bogate doświadczenie w badaniu i zgłaszaniu praw własności przemysłowej, prowadzeniu spraw rejestrowych i spornych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante i Urzędem Patentowym RP (UPRP) w Warszawie oraz spraw sądowych, zarówno przed sądami własności intelektualnej i Sądem Najwyższym, jak również administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Rozwija swoje umiejętności w niszowej dziedzinie prawa – prawie alkoholowym.

Doradza klientom m.in. z branż FMCG, alkoholowej, medialnej, farmaceutycznych, kosmetycznej, odzieżowych, środków ochrony roślin, lotniczej, zbrojeniowej, artystycznej, meblarskiej oraz prowadzi bieżącą współpracę z agencjami marketingowym i PR, w tym w zakresie influencer marketing.

Egzamin radcowski złożyła z wyróżnieniem. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim z najwyższą notą na roku, uzyskując na dyplomie ocenę celującą. Ponadto złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin konkursowy przed Polską Izbą Rzeczników Patentowych i od stycznia 2024 roku rozpoczyna aplikację rzecznikowską.