Affe Company Logo

Kamil Ameda

Kamil Ameda
aplikant radcowski

Doradza przedsiębiorcom w zakresie zawieranych porozumień z kontrahentami z perspektywy działania Prezesa UOKiK. Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa konkurencji. Specjalizuje się w prawie konkurencji i energetycznym i handlowym. Szczególnie interesuje się franczyzą i porozumieniami wertykalnymi.

Specjalizacje

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywał jako protokolant w sądzie rejonowym oraz polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.