Affe Company Logo

Jakub Sadurski

Jakub Sadurski
adwokat, szef działu prawa konkurencji i konsumentów

Jakub specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji, a także w prawie konsumenckim. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się w szczególności na zagadnieniach dotyczących porozumień wertykalnych. Posiada doświadczenie
w zakresie obsługi przedsiębiorstw i sporów korporacyjnych.

Specjalizacje

Doświadczenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także Szkołę Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Laureat konkursu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską dotyczącą ochrony konkurencji.

Aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie.

Autor eksperckich artykułów i licznych komentarzy dla Dziennika Gazety Prawnej.