Affe Company Logo

Maciej Poznański

Maciej Poznański
aplikant adwokacki

Maciej specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Posiada doświadczenie z zakresu postępowania egzekucyjnego, zarządzania wierzytelnościami oraz bieżącym doradztwem podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Specjalizacje

Doświadczenie

W trakcie studiów pracował jako asystent radcy prawnego oraz pracownik w kancelarii komornika sądowego, gdzie zdobył doświadczenie z zakresu postępowania egzekucyjnego.

W Warszawie zdobywał doświadczenie w kancelarii obsługującej fundusz inwestycyjny z zakresu zarządzania wierzytelnościami. Następnie pracował w kancelarii gdzie zajmował się bieżącym doradztwem podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, a także obsługiwał państwowe instytucje kultury.

W 2019 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej broniąc pracę magisterską pt. „Ład przestrzenny w planach zagospodarowania przestrzennego”.