Affe Company Logo

UOKiK

Mamy szerokie doświadczenie w postępowaniach przed Prezesem Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów: od zgłoszeń koncentracji w celu uzyskania zgody organu, po sprawy związane z dominacją rynkową i zakazanymi porozumieniami. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie takiego postępowania.

UPRP, EUIPO

Prowadzimy postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO – sporządzamy m.in. sprzeciwy, uwagi, obrony znaków towarowych, a także wnioski
o unieważnienie, stwierdzenie wygaśnięcia znaków towarowych, wnioski o unieważnienie wzorów przemysłowych

Spory międzynarodowe

Prowadząc spory międzynarodowe, ważną kwestią jest określenie prawa właściwego , co nie tylko oznacza wzięcie pod uwagę prawa lokalnego, ale też konwencji międzynarodowych – mamy w tym doświadczenie.

Spory pracownicze

Rozstania z pracownikami wychodzą różnie. My pomagamy, aby były one jak najbardziej rzeczowe. Doradzamy, która forma rozstania z pracownikiem będzie optymalna, sporządzamy właściwą dokumentację i często asystujemy pracodawcy przy rozmowie z pracownikiem. Potem – jeśli pracownik zdecyduje się jednak pójść do sądu – bronimy naszego stanowiska w sądzie.

Wybrane projekty:

Udowodniliśmy przed Urzędem Patentowym RP renomę znaku towarowego naszego klienta z branży FMCG, dzięki czemu znak jest chroniony dla znacznie szerszej grupy towarów

Reprezentowaliśmy pracownika pełniącego funkcję kierowniczą w postępowaniu o bezpodstawne zwolnienie z pracy

Reprezentowaliśmy pracownika naukowego w postępowaniu przeciwko pracodawcy w związku z wynagrodzeniem za wynalazek

Reprezentowaliśmy pracownika w postępowaniu sądowym przeciwko dużemu koncernowi w zakresie bezpodstawnego zwolnienia

Rekomendacje

2018 ,2017

2018, 2017, 2016

W dotychczasowej współpracy Kancelaria wykazała się wysokim poziomem fachowości i rzetelności. Prawników kancelarii cechuje zaangażowanie w sprawy spółki, wysoki poziom merytoryczny oraz terminowość. To owocuje bardzo dobrą jakością świadczonych usług oraz skutecznością w realizacji powierzonych projektów.

Małgorzata Lenarczyk-Brachet, Dyrektor Prawny Eksploatacji, Auchan Polska Sp. z o.o

Eksperci