Hotel zapłaci odszkodowanie za przedmioty skardzione z pokoju gościa

RP- Hotel zapłaci odszkodowanie za skardzione rzeczy

Gość hotelowy, który padł ofiarą złodziei, może liczyć na odszkodowanie, jeżeli wykaże zniszczenie lub utracenie rzeczy, którą wniósł. Hotel może jednak uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że wina powstała wyłącznie z winy gościa lub wskutek siły wyższej. Ograniczenia te nie obowiązują, gdy hotel wyraźnie przyjął cenną rzecz na przechowanie.

 

 

 

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł