Prawo autorskie | CCIFP

Czwarte i ostatnie spotkanie z cyklu szkoleń „Aspekty prawne w marketingu” odbyło się 14 grudnia 2017 r. we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP). Szkolenie z „Prawa autorskiego” przeprowadził r. pr. Marek Rumak specjalizujący się w prawie własności intelektualnej.

Program spotkania obejmował: definicję utworu, moment powstania praw autorskich, licencje w prawie autorskim, sankcje za nieuprawnione użycie utworu według prawa autorskiego, problem plagiatu, nieuprawnione użycie wizerunku postaci.

Bardzo serdecznie dziękujemy uczestnikom i organizatorom.

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł