Jak należy informować konsumentów o cenach?

Wszyscy przedsiębiorcy oferujący swoje produkty lub usługi osobom indywidualnym mają obowiązek umieszczać informacje o cenie produktu w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości i umożliwiający klientom porównywanie cen. W przeciwnym razie sprzedawca naraża się na dotkliwe kary ze strony Inspekcji Handlowej.

Dla przykładu w styczniu tego roku Jeronimo Martins otrzymał karę w wysokości 30 000 zł. Podczas kontroli w Biedronce w Ostródzie, Inspekcja Handlowa wykazała że ponad 50% z badanych produktów było pozbawionych informacji o cenie.

Podstawowe zasady uwidaczniania cen

Jak należy uwidaczniać ceny?

Cenę uwidacznia się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów – na towarze, którego dotyczy, bezpośrednio przy nim lub w jego bliskości. Cena może być udostępniona na wywieszce na półce, jako nadruk czy napis na towarze lub opakowaniu, a także w cenniku lub katalogu.

Jakie ceny uwidacznia się w cenniku i jak uwidacznia się sam cennik?

W cenniku uwzględnia się zwłaszcza ceny towarów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, umieszczonych w miejscu niedostępnym lub niewidocznym dla konsumentów, np. produktów wielkogabarytowych przechowywanych w magazynie. Umieszczone w widocznym miejscu cenniki są też niezbędne w punktach świadczenia usług, jak np. w salonach fryzjerskich, gabinetach stomatologicznych, czy restauracjach. Koszt usługi musi określać jej rodzaj i zakres, np. montaż mebli – koszt za godzinę pracy.

Co to znaczy, że uwidaczniana informacja powinna dotyczyć cen ostatecznych?

Podana do wiadomości konsumenta cena musi być zawsze ostateczna (brutto). Nieuczciwą praktyką rynkową jest podawanie cen zaniżonych, nieuwzględniających podatków, a następnie doliczanie ich dopiero w momencie zapłaty należności.

Co to znaczy, że uwidaczniana informacja powinna dotyczyć cen jednostkowych?

Oprócz ceny ostatecznej konieczne jest podanie także ceny jednostkowej, a więc przeliczonej na odpowiednią jednostkę miary (litr, kilogram, metr), tak by ułatwić klientowi porównywanie cen podobnych artykułów. Od wymogu uwidaczniania cen jednostkowych istnieją też pewne wyjątki np. dla towarów sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie w zestawach.

Jakie uprawnienia ma klient w związku z nieprawidłowym uwidocznieniem ceny?

W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo żądać sprzedaży po cenie dla niego najkorzystniejszej. W interesie przedsiębiorcy leży więc, by wszystkie ceny widoczne dla klienta były zgodne z tymi, które zostaną mu ostatecznie wyświetlone przy kasie – zaniedbania stwarzają ryzyko strat finansowych.

Co grozi przedsiębiorcy za naruszenie przepisów o uwidacznianiu cen?

Nad przestrzeganiem obowiązków sprzedawców dotyczących uwidaczniania cen czuwa Inspekcja Handlowa. Maksymalna kara za niezrealizowanie tych obowiązków to 20.000 zł. Jeżeli natomiast przedsiębiorca dopuścił się naruszenia przepisów o uwidacznianiu cen co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy może zostać ukarany karą pieniężną do wysokości 40.000 zł. Przy ustalaniu wysokości kary, uwzględnia się stopień naruszenia, dotychczasową działalność przedsiębiorcy oraz wielkość jego obrotów i przychodu.

 

 

Maciej Janik

Adwokat

Kancelaria Affre i Wspólnicy

Poprzedni artykuł
Następny artykuł