Adwokat Katarzyna Górna w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej

21.07 KAG Kara za palenie w pokoju

Adwokat Katarzyna Górna w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej odpowiada na pytanie czy  i na jakiej podstawie właściciel hotelu może nałożyć na klienta karę pieniężną za palenie tytoniu w pokoju hotelowym. Wskazuje również jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ustaleniu wysokości takiej kary. Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem

 

 

(więcej…)

Radca prawny Marek Rumak dla Dziennika Gazety Prawnej

20.07 MRU wyrok wniosek o częściowe przedłużenie ochrony

Radca prawny Marek Rumak omówił na łamach Dzennika Gazety Prawnej Wyrok TSUE (sygn. akt C-207/15), który dotyczy możliwości złożenia ponownego wniosku o przedłużenie ochrony na znak towarowy, w sytuacji gdy wcześniejszy wniosek dotyczył tylko części klas towarów na jakie została dokonana rejestracja. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. 

 

 

 

 

JAK ODPOWIEDZIEĆ NA SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE ZARZUTÓW

15.06 KAG Szczegółowe uzasadnienie zarzutów

Szczegółowe uzasadnienie zarzutów jest procedurą stosowaną przez Prezesa UOKiK od niedawna. Dokument ten poprzedza wydanie decyzji kończącej postępowanie i zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne, wraz ze wskazaniem dowodów, na których Urząd zamierza oprzeć decyzję. Wszystko po to, aby przedsiębiorca mógł odnieść się do stawianych mu zarzutów jeszcze przed wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie. Z uwagi na nieformalny charakter tej procedury przedsiębiorcy mają wiele wątpliwości dotyczących jej praktycznego funkcjonowania. Adwokat Katarzyna Górna w artykule opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej  odpowiada na najczęściej zadawane pytania. Zapraszamy do lektury

 

 

Konkurencja online z offline. Czy można ograniczać odsprzedaż produktów w Internecie?

14.06 MKO ograniczenie odsprzedaży w Internecie

W czasach e-biznesu sprzedaż on-line jest jednym z głównych kanałów dystrybucji. Dodatkowo jest to kanał konkurencyjny dla sprzedaży tradycyjnej. Organizatorzy sieci dystrybucji próbują hamować lub wręcz eliminować dystrybucję przez Internet poprzez odpowiednie klauzule w umowach dystrybucyjnych. Czy wszystkie są zgodne z prawem ochrony konkurencji? Ekspert naszej kancelarii dr Małgorzata Kozak omawia zagadnienie na łamach serwisu dlahandu.pl Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu. Link.

 

 

 

Stare wyroki to nowy problem z odsetkami

14.06 PSK problem z odsetkami

1 stycznia 2016 r. wprowadzono wyraźnie odróżnienie ustawowych odsetek kapitałowych (5%) oraz ustawowych odsetek za opóźnienie (7%). Wcześniej wysokość obu rodzajów odsetek wynosiła tyle samo. Przedsiębiorcy mają więc problem, które odsetki powinny zostać naliczone, jeśli w wyroku wydanym przed 1 stycznia2016 r.  zasądzono „odsetki ustawowe”. Aplikant adwokacki Piotr Skołubowicz, w artykule opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej, wskazuje, iż należy domyślnie stosować stawkę odsetek ustawowych kapitałowych, a w razie wątpliwości można również skierować wniosek o wykładnię wyroku do sądu, który go wydał. Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem. 

(więcej…)

Prawo do bycia zapomnianym

10.06 KAG Facebook dane osobowe

Niemiecki urząd antymonopolowy bada, czy Facebook nadużywa swojej dominującej pozycji na rynku sieci społecznościowych naruszając przepisy o ochronie danych osobowych przez politykę prywatności portalu. Jest to precedensowe postępowanie, które może stać się inspiracją do wszczęcia innych podobnych spraw, łączących w sobie zagadnienia z pogranicza prawa konkurencji i prawa ochrony danych osobowych. Zapraszamy do lektury artykułu adw. Katarzyny Górnej opublikowanego na łamach Rzeczpospolitej, w którym ekspertka naszej Kancelarii omawia to postępowanie, a także wskazuje na zmiany dotyczące ochrony danych osobowych w związku z nowym unijnym rozporządzeniem. Link.

 

Liczy się kontekst i cele regulacji, a nie jej literalne brzmienie

09.06 MRU wyrok wpisanie licencji

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, iż licencjobiorca może występować z roszczeniami dotyczącymi unijnego znaku towarowego wobec naruszycieli, nawet wówczas, gdy jego umowa licencyjna nie została wpisana do rejestru EUIPO. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem r. pr. Marka Rumaka opublikowanym w serwisie prawnik.pl, w którym autor omówił i ocenił wydany wyrok. Link

 

 

 

 

Problem z odsetkami

7.06 PSK problem z odsetkami

Noworoczna zmiana w sposobie naliczania odsetek ustawowych wywołała w praktyce problemy. Jednym z nich jest ustalenie wysokości odsetek, od wyroków wydanych przed 1 stycznia 2016 r., które zasądzają „odsetki ustawowe”. Obecnie obowiązujące przepisy rozróżniają ustawowe odsetki kapitałowe – wynoszące 5 % oraz ustawowe odsetki za opóźnienie – wynoszące 7 %. Którą stawkę należy zastosować? Zapraszamy do lektury artykułu aplikanta adwokackiego Piotra Skołubowicza, opublikowanego na łamach portaluPrawoExpert.pl, w którym autor wskazuje również na nieaktualność formularza w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Zapraszamy do lektury artykułu.

  

Unijne znaki towarowe – 6 najważniejszych zmian

Untitled design

Zmiany w unijnym prawie znaków towarowych wynikające z Rozporządzenia 2015/2424, nie dotyczą jedynie nazewnictwa. Objęły one również istotne dla przedsiębiorców kwestie m.in. konieczność precyzyjnego i jasnego wskazywania towarów i usług, dla jakich znak ma zostać zarejestrowany, możliwość zakazania używania znaku jako nazwy handlowej czy nazwy przedsiębiorstwa czy też uzależnienie otrzymania sprawozdania z poszukiwania unijnych znaków towarowych od złożenia wniosku przez zgłaszającego znak.

(więcej…)

Po kłamliwej reklamie nawet 4 bezsenne lata

Untitled design 94

Nawet do 4 lat po zamieszczeniu reklamy mogącej wprowadzić konsumenta w błąd Prezes UOKiK ma możliwość wszczęcia postępowania przeciwko przedsiębiorcy. Takie uprawnienia Urząd zyskał wraz z wejściem w życie w dniu 17 kwietnia br. nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Radca prawny Przemysław Rybicki w artykule z dnia 19 kwietnia br. dla Dziennika Gazety Prawnej, w eksperckiej opinii odnosi się do możliwych konsekwencji jakie ze sobą niesie ta zmiana w przepisach. Zapraszamy do lektury.