E-handel: polski konsument lepiej chroniony w kraju, niż w UE

Untitled design 92

W wystąpieniu dla Polskiego Radia ekspert adw. Katarzyna Górna skomentowała aktualny stan ochrony konsumenta w Polsce oraz Unii Europejskiej. W wypowiedzi nie zabrakło opinii na temat zmian, które w ochronie konsumenta wniosła ze sobą nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także oceny postępu prac nad wdrożeniem przepisów dotyczących platformy ODR (Online Dispute Resolution). Zapraszamy do wysłuchania audycji.

 

 

 

Zakaz konkurencji w orzecznictwie TSUE

Untitled design 87

W uzasadnieniu orzeczenia z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie SIA Maxima Latvija (sygn. C-345/14) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że każda klauzula o charakterze wyłączności czy zakazu konkurencji w umowach najmu powierzchni handlowej powinna być oceniania z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego, gospodarczego i prawnego konkretnej umowy. To oznacza, że takie zapisy w umowach nie stają się automatycznie klauzulami niedozwolonymi. W ocenie adw. Katarzyny Górnej wynikające z powyższego orzeczenia wytyczne Trybunału dotyczące badania wpływu porozumienia na rynek nadal pozostają dość nieostre, co w praktyce może być nadal problematyczne dla najemców i zarządców powierzchni handlowych.

(więcej…)

Przy reklamacji paragon nie zawsze jest niezbędny

Untitled design 89

Uzależnianie możliwości złożenia reklamacji od okazania wyłącznie paragonu jest nieuczciwą praktyką rynkową. Co więcej polskie prawo, nie precyzuje jaki rodzaj dowodu zakupu jest wymagany w momencie składania reklamacji. Może to być paragon, faktura czy potwierdzenie przelewu. Przedsiębiorców, którzy stosują takie praktyki mogą czekać wysokie kary pieniężne ze strony Prezesa UOKiK. W artykule opublikowanym na łamach Dziennika Gazety Prawnej w dniu 12 kwietnia br., eksperci r. pr. Przemysław Rybicki i apl. adw. Piotr Skołubowicz ukazują różne aspekty problematyki, a także jej możliwe konsekwencje. Zapraszamy do lektury. Pobierz.

 

 

 

Brunet wieczorową porą, czyli UOKiK jako tajemniczy klient

Untitled design 80

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem artykułu dotyczącegom nowej instytucji tajemniczego klienta, która to instytucja pojawi się wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w dniu 17 kwietnia br. Artykuł autorstwa adw. Joanny Affre i r. pr. Przemysława Rybickiego ukazał się w dniu 1 kwietnia br. w ramach specjalnego dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Pobierz.

 

 

 

 

 

Nowy system rozwiązywania sporów konsumenckich

Untitled design 84

Internetowa platforma ODR (Online Dispute Resolution) ma pozwolić na szybkie i efektywne rozwiązywanie sporów konsumenckich pomiędzy podmiotami z różnych krajów Unii Europejskiej. Platforma ta działa od 15 lutego 2016 r., niestety jeszcze nie we wszystkich krajach UE. Dodatkowo na przedsiębiorców został nałożony nowy obowiązek informacyjny – muszą oni podawać elektroniczne łącze do platformy w widocznym miejscu na stronie internetowej.

 

(więcej…)

Uwaga na fałszywe opinie w sieci – firmy oszukują klientów

Untitled design 76

Sponsorowane opinie na temat produktu czy usługi pojawiają się coraz częściej na stronach internetowych polskich przedsiębiorców. Opinia napisana przez specjalistę nie jest bezstronna, mimo to polskie prawo nie zabrania wprost tej praktyki. Przedsiębiorca może jednak odpowiadać za takie nieuczciwe działanie na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. R. pr. Przemysław Rybicki w komentarzu dla Rzeczpospolitej nt. astroturfingu wskazuje główne podstawy odpowiedzialności za takie działania oraz problemy związane z kwestiami dowodowymi.

(więcej…)

Prezes UOKiK najmocniejszy od 25 lat

Untitled design 62

W dniu 17 kwietnia br. wejdzie w życie duża nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Dla przedsiębiorcy kluczowym może okazać się wprowadzenie instytucji tajemniczego klienta, dzięki której Prezes UOKiK uzyska możliwość bezpośredniego kontrolowania przedsiębiorców przez urzędników pozostających w momencie kontroli incognito. Ponadto wzmocnione zostaną uprawnienia Prezesa UOKiK, dzięki którym uzyska on większą możliwość wpływania na funkcjonowanie przedsiębiorców.

 

(więcej…)

Sprawdź sprzedawcę zanim stracisz pieniądze

Untitled design 68

Dokonując zakupów przez Internet konsument ma możliwość porównywania ofert różnych e-sklepach. Zdarza się jednak, że dokonując wyboru klient zapomina o uprzednim sprawdzeniu sprzedawcy. Takie zaniedbanie może odbić się na stanie jego portfela w sytuacji kiedy nie otrzyma towaru lub będzie on niezgodny z opisem. Brak informacji o siedzibie e-sklepu, bądź jego umiejscowienie poza granicami Polski (np. w Azji) utrudni, a czasem uniemożliwi nie tylko złożenie reklamacji, ale również wszczęcie postępowania przez Prezesa UOKiK.

(więcej…)

Zarabianie na opłatach dodatkowych nie zawsze jest dopuszczalne

Unijna platforma ODR nie dla przedsiębiorców 2

Klienci sklepów internetowych często ponoszą koszty nie tylko samego zakupu, ale również dostawy czy płatności. Nie wszystkie z tych kosztów mogą być dowolnie kształtowane przez sprzedawcę. Konsument powinien za każdym razem zostać o nich odpowiednio poinformowany.

Radca prawny Przemysław Rybicki w artykule opublikowanym na łamach Dziennika Gazety Prawnej zwraca uwagę na istotne kwestie związane z opłatami dodatkowymi, a także sankcje grożące za niedoinformowanie klientów. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.

 

 

Za zafaszłowanie informacji o produkcie odpowie nie tylko producent, lecz także sprzedawca

Untitled design 85

Produkt zafałszowany to taki, którego zawartość odbiega od składu opisanego na opakowaniu. Jeśli Inspekcja Handlowa wykryje go u producenta, dystrybutora czy sprzedawcy detalicznego nakłada na niego karę pieniężną. Odpowiedzialność ta jest automatyczna i niezależna od winy sprzedającego. Co więcej większość kontroli Inspekcji Handlowej odbywa się w osiedlowych sklepikach, gdzie przedsiębiorcy nie mają żadnego wpływu na zawartość i oznakowanie opakowania.

(więcej…)