Jak reagować, jeżeli kontrahent zwleka z płatnością?

Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca po sprzedaży towaru i wystawieniu faktury nie otrzymuje zapłaty. Pomimo upływu terminu płatności nieuczciwy kontrahent odmawia zapłaty. Jakie czynności może podjąć przedsiębiorca, aby uzyskać swoje pieniądze i uniknąć zaangażowania się w czasochłonne i kosztowne postępowanie sądowe? (więcej…)

Od jutra nowe kary za naruszenie interesów konsumentów.

Tuż przed świętami Prezes UOKiK otrzymał od ustawodawcy osobliwy „prezent”. Już od jutra (15 grudnia 2018 r.) wejdą w życie przepisy przyznające mu nowe uprawnienie – możliwość  nakładania kar finansowych na osoby zarządzające przedsiębiorcami za naruszenie przepisów konsumenckich. Prezes UOKiK uzyskując tak znaczące „moce”, sam będzie mógł wcielić się w rolę Świętego Mikołaja i rozdawać „rózgi” nie tylko nieuczciwym firmom, ale również ich menadżerom. (więcej…)

Od stycznia wysokie kary za niebezpieczne kosmetyki

Kary od 10 000 do 100 000 zł za nieprzestrzeganie regulacji rynku kosmetycznego, wprowadzenie instytucji osoby odpowiedzialnej, utworzenie wykazu zakładów kosmetycznych oraz system informowania o działaniach niepożądanych – to tylko niektóre ze zmian, jakie wprowadza nowa ustawa o produktach kosmetycznych. Od 1 stycznia 2019 roku zastąpi ona dotychczasową ustawę z dnia 30 marca o 2001 roku o kosmetykach.  (więcej…)

Reklama porównawcza – jak zgodnie z prawem porównywać swoje ceny do cen konkurencji?

Reklama porównawcza to taka, która promuje produkty lub usługi przedsiębiorcy poprzez odwołanie się do konkurenta lub jego oferty w sposób bezpośredni lub pośredni (np. posługując się w reklamie fikcyjnym produktem, którego opakowanie łudząco przypomina towar konkurenta). Co do zasady, reklama taka jest w Polsce dozwolona. Natomiast korzystanie z niej wymaga ostrożności, by nie spotkać się z zarzutem dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji. (więcej…)

Jak używać oznaczeń „bio” i „eco”?

Niewątpliwie moda na zdrową żywność rośnie. Konsumenci coraz chętniej sięgają po tego typu produkty, a słowa „eco” czy „bio” na opakowaniu stanowią skuteczny „haczyk” na klienta. Jednak wielu producentów i sprzedawców nie wie, że warunki używania tych określeń są ściśle regulowane przepisami prawa. 

 

(więcej…)

5 pytań o zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach wieczornych i nocnych

Od marca 2018 r. obowiązują nowe przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (dalej „Ustawa”), które umożliwiają wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Co się zmieniło i jak nowe regulacje wpływają na możliwość sprzedaży trunków przez sklepy detaliczne? Poniżej odpowiedzi na kilka najczęstszych pytań dotyczących „nocnej prohibicji”.


(więcej…)

Pół roku zakazu handlu – wyjątki i nowelizacja.

Już od ponad pół roku obowiązuje ograniczenie handlu w niedzielę. Jak się jednak okazuje, spora część przedsiębiorców znalazła furtkę, aby obejść zakaz. Sądy przyznały nawet rację sieci franchisingowej Żabka, która otwiera swoje sklepy w niedzielę, powołując się na wyjątek dotyczący placówek pocztowych. Z miesiąca na miesiąc wzrasta też odsetek sklepów, które łamią zakaz. (więcej…)

Jakie zmiany na rynku cyfrowym szykuje Unia Europejska?

Jednym z głównych celów Unii Europejskiej było i jest stworzenie wspólnego rynku, na którym możliwy byłby swobodny przepływ ludzi, towarów, usług i pieniędzy, niczym w obrębie jednego państwa. Aby utworzyć ten rynek, na przestrzeni ostatnich 60 lat najpierw Wspólnota Europejska, a następnie UE podjęła wiele działań zmierzających do usunięcia barier technicznych, prawnych i biurokratycznych, które ograniczały wolny handel i przepływ między państwami członkowskimi.  (więcej…)