Ochrona danych osobowych klientów sklepów małoformatowych

Personalizacja pozwala na budowanie relacji z konsumentem poprzez wykazanie, że znamy jego potrzeby. Wymaga to od przedsiębiorcy posiadania szczegółowych informacji o kliencie, bowiem tylko wtedy może celnie trafić z ofertą. Problem polega na tym, że większość konsumentów nie chce przekazywać swoich danych, zwłaszcza małym przedsiębiorcom. Jak zachęcić konsumentów, aby udostępniali dane sprzedawcom? (więcej…)

Ceny drukowane na opakowaniach produktów

Producenci często umieszczają na opakowaniach produktów informacje dotyczące ceny sprzedaży. Czy sklep powinien dostosować się do wskazówek producenta i sprzedawać produkty po cenach widocznych na opakowaniach?

 

 

(więcej…)

Znane nazwisko nie zawsze da się zarejestrować jako znak towarowy

Nazwisko zasadniczo można zarejestrować jako znak towarowy – o ile oczywiście spełnione są przy tym prawne kryteria rejestracji – identyczne jak dla innych rodzajów znaków. Problemy pojawia się często jednak, kiedy próbuje się rejestrować nazwisko znane, na przykład należące do celebryty, polityka lub nazwisko łudząco podobne. Wówczas najczęściej uznaje się, że znak został zgłoszony w złej wierze. (więcej…)

Jakie roszczenia przysługują w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu?

Sezon urlopowy powoli dobiega końca i wielu urlopowiczów z zasłużonego wypoczynku wraca samolotem. Warto pamiętać, że w razie zakłóceń w podróży, pasażerom linii lotniczych przysługują istotne uprawnienia. Dotyczy to opóźnienia lotu, jego odwołania albo odmowy przyjęcia na pokład z powodu tzw. overbookingu. Czego mogą domagać się podróżni w tego typu sytuacjach? Na przykład, gdy do lotniska docelowego pasażer dotarł ponad 3 godziny później, niż planowano, przysługuje mu prawo do odszkodowania. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od dystansu lotu i może wynosić od 250 do nawet 600 EUR. Takie samo odszkodowanie przysługuje, gdy lot został odwołany, o czym poinformowano pasażera na krócej niż 14 dni przed planowanym odlotem, oraz w przypadku nieprzyjęcia na pokład z tego powodu, że linia lotnicza sprzedała więcej biletów, niż jest miejsc w samolocie. Pasażer ma również prawo do zwrotu kosztów biletu (przy opóźnieniu – tylko gdy przekracza 5 godzin), albo zmiany planu podróży lub zmiany rezerwacji, a także do uzyskania nieodpłatnej pomocy od linii lotniczych.

Roszczenia przysługujące pasażerom reguluje szczegółowo rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Przepisy dotyczą wszystkich lotów w obrębie Unii Europejskiej, lotów z UE do kraju nienależącego do UE, oraz lotów spoza UE do UE, obsługiwanych przez linie lotnicze z Unii.

Zachęcamy do zapoznania się z kompleksowym opracowaniem na temat praw pasażerów oraz sposobów dochodzenia roszczeń – dostępnym na stronach Komisji Europejskiej.

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_pl.htm

Kupiłeś na targach? Nie zwrócisz bez podania przyczyny.

TSUE: Czy stoisko sprzedawcy na targach jest lokalem przedsiębiorstwa?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 7 sierpnia 2018 r. wydał wyrok w sprawie dotyczącej interpretacji przepisów konsumenckich dotyczących zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa. TSUE miał rozstrzygnąć, czy stoisko wystawiennicze na hali targowej, na którym sprzedawca kilka razy w roku oferuje swój towar, jest lokalem przedsiębiorstwa – a zatem konsumentom nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej tam umowy. Zapraszamy do lektury artykułu Dziennika Gazety Prawnej, w którym adw. Katarzyna Górna-Hurko komentuje, czy ostatnie orzeczenie Trybunału wyeliminuje wątpliwości interpretacyjne dotyczące definicji lokalu przedsiębiorstwa przy sprzedaży konsumenckiej.

 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1215597,zwrot-towaru-zakupionego-na-targu.html

ETPC: Prawo do prywatności nie jest prawem absolutnym

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 28 czerwca wyrok, w którym analizował, czy osoby skazane w postepowaniu karnym mogą żądać usunięcia ich danych z Internetu powołując się na prawo do bycia zapomnianym. Jest to dla nich istotne zwłaszcza w kontekście próby reintegracji w społeczeństwie po wyjściu z więzienia. Okazało się, że w przypadku archiwalnych rzeczowych informacji nt. przestępstwa i sprawców, publikowanych w okresie żywego zainteresowania opinii publicznej daną sprawą, ingerencja w treść publikacji jest niedopuszczalna. Wolność wypowiedzi i prawo społeczeństwa do rzeczowej i niezafałszowanej informacji prasowej przeważyły nad prawem do prywatności. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tego wyroku w artykule r.pr. Marty Miszczuk dla DGP.