Opłata recyklingowa

Od 1 stycznia 2018 roku przepisy zobowiązują sklepy do pobierania opłat za reklamówki, które dotychczas były klientom wydawane nieodpłatnie. Dotyczy to toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, zarówno z uchwytami, jak i bez uchwytów, o grubości materiału od 15 do 49 mikrometrów (tzw. foliówki). Zazwyczaj takie torby lądują w koszu od razu po przyniesieniu zakupów do domu. Cieńsze torby (tzw. zrywki, wykorzystywane najczęściej na warzywa i owoce) nadal można wydawać nieodpłatnie, ale tylko pod pewnymi warunkami – o czym poniżej.

Kto musi odprowadzić opłatę recyklingową

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wymaga, aby sklepy sprzedające torby na zakupy odprowadzały z tego tytułu dodatkowe środki do budżetu państwa. Chodzi więc o wszystkie placówki handlowe, niezależnie od ich rozmiaru czy ilości zatrudnionych osób. Miarodajne jest to, czy dana placówka wprowadza do obrotu „lekkie torby na zakupy”, czyli o grubości materiału od 15 do 49 mikrometrów. Jeśli tak – musi odprowadzić opłatę recyklingową.

Natomiast grubsze torby nie są objęte opłatą recyklingową. Celem tej regulacji jest to, aby zachęcić klientów do korzystania z toreb wielokrotnego użytku. Opłata recyklingowa jest bowiem pobierana bezpośrednio od klienta przez sklep, który następnie tylko odprowadza ją do fiskusa. Ponieważ reklamówka musi zostać ovatowana, jej minimalna cena powinna wynieść 25 groszy. Od sklepu zależy czy chce podnieść tę kwotę i zarabiać na reklamówkach.

Jak naliczyć opłatę recyklingową

Stawka opłaty recyklingowej została ustalona rozporządzeniem właściwych ministrów jeszcze w grudniu 2017 roku i wynosi 0,20 zł za każdą sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Sklep musi więc przemnożyć tę kwotę przez ilość sprzedanych w 2018 roku reklamówek (na podstawie raportu z kasy fiskalnej). Tak wyliczona kwota to należna opłata recyklingowa. Uiszczoną opłatę recyklingową można odliczyć od przychodu.

Gdzie i kiedy uiścić opłatę recyklingową

Opłatę za 2018 rok należy uiścić najpóźniej do 15 marca 2019 roku. Opłatę należy wpłacić na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa. Właściciel sklepu powinien więc zweryfikować na stronie właściwego urzędu marszałkowskiego, jaki numer konta został wskazany dla opłaty recyklingowej.

Jakie są sankcje

Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona w terminie albo nie zostanie uiszczona w pełniej wysokości – marszałek województwa może wydać wobec przedsiębiorcy decyzję wskazującą kwotę do zapłaty. Jeśli nie zostanie ona uiszczona – marszałek ma prawo nałożyć dodatkową opłatę recyklingową w wysokości 50% niezapłaconej kwoty.

O czym jeszcze należy pamiętać

Od czasu wprowadzenie odpłatnych toreb zdarza się, że klienci pakują swoje zakupy w „zrywki”. Właściciel sklepu powinien w takim przypadku naliczyć za nią opłatę. Wynika to z definicji zrywki, czyli „bardzo lekkiej torby na zakupy”. Ustawa dopuszcza te torby wyłącznie w dwóch sytuacjach:

  • jeśli są one wymagane ze względów higienicznych lub
  • jeśli są oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Jeżeli natomiast produkt ma już opakowanie – zrywka nie może być udostępniona klientowi za darmo. Przeczy to celom ustawy, tj. zmniejszeniu ilości plastikowych opakowań jednorazowego użytku. Również w przypadku sprzedawanych luzem innych niż żywność produktów – zrywka nie powinna być bezpłatna.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlową oferuje lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od klientów opłaty recyklingowej podlega administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500 zł do 20000 zł.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł