Affe Company Logo

dr Justyna Tokarzewska

dr Justyna Tokarzewska
adwokat, doktor nauk prawnych

Justyna posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w różnorodnych i złożonych sporach gospodarczych, w tym sporach transgranicznych. Reprezentowała klientów działających m.in. na rynku finansowym, telekomunikacyjnym, budowlanym i farmaceutycznym, a także FMCG i produkcji filmowej. Prowadziła szereg precedensowych sporów z zakresu nieuczciwej konkurencji, praw autorskich i patentów.

Specjalizacje

Doświadczenie

Jest adwokatem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na tej uczelni uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z renomowanymi kancelariami polskimi i międzynarodowymi.