Affe Company Logo

Paweł Poznański

Paweł Poznański
prawnik

Paweł specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, w szczególności w znakach towarowych oraz wzorach przemysłowych. W Affre zajmuje się przede wszystkim sprawami związanymi z rejestracją oraz sporami dotyczącymi praw własności przemysłowej.

Specjalizacje

Doświadczenie

Przed dołączeniem do zespołu zdobywał doświadczenie zawodowe w działach IP polskich i międzynarodowych kancelarii oraz odbył staż w EUIPO (Urząd UE ds. Własności Intelektualnej).

Ukończył studia LLM z dziedziny IP na Magister Lvcentinvs (Universidad de Alicante).