rybicki przemekPrzemysław Rybicki, radca prawny

prawo antymonopolowe · ochrona konsumentów · spory

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie konsumenckim. Doradza przedsiębiorcom w prowadzeniu spraw z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym spraw dotyczących:

• kontroli koncentracji przedsiębiorców,
• porozumień ograniczających konkurencję,
• nadużyć pozycji dominującej,
• naruszeń zbiorowych interesów konsumentów, oraz
• stosowania klauzul abuzywnych.

Uczestniczy w projektach związanych z oceną i wprowadzaniem polityki dystrybucyjnej oraz oceną zgodności regulaminów i umów z prawem konsumenckim.

Posiada 9 letnie doświadczenie w prawie ochrony konkurencji i konsumentów zapoczątkowane pracą w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed organami administracji (np. Prezesem UOKiK), jak i sądami.

W 2016 r. został laureatem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i Wolters Kluwer „Rising Stars – Prawnicy, liderzy jutra”​.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Studiował także na wydziale prawa Cardiff University w Walii. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Zrealizował m.in. następujące projekty:

  • przygotowywał zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców m.in. z branży chemicznej, energetycznej, górniczej, medycznej czy telekomunikacyjnej,
  • reprezentował przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, jak i w postępowaniach odwoławczych od decyzji organu antymonopolowego,
  • reprezentował klientów w ramach kontroli z przeszukaniem prowadzonych w siedzibach przedsiębiorców,
  • nadzorował funkcjonowanie systemu dystrybucji selektywnej dla producenta samochodów,
  • weryfikował systemy dystrybucji dla dominantów z różnych branż,
  • oceniał i korygował kampanie reklamowe, regulaminy i inne wzorce umów kierowane do konsumentów,
  • przygotowywał raporty due-diligence oraz umowy zbycia udziałów/akcji (SPA) dla przedsiębiorców m.in. z branży budowlanej, medycznej czy telekomunikacyjnej.
Przemysław Rybicki
+48 22 100 47 41
+48 518 440 658

Artykuły