Affe Company Logo

10 kluczowych wskazówek dotyczących reklamy lub promocji napojów alkoholowych

Sprzedawcy alkoholu chcą, aby reklama ich produktów dotarła do jak najszerszego kręgu odbiorców. Jednakże, zawiłości w prawie sprawiają, że reklama napojów z procentami jest bardzo skomplikowana, a jej prowadzenie można porównać do stąpania po cienkim lodzie. Szczególnie, że stała się ona newralgiczną kwestią społeczną, znajdującą się pod lupą nie tylko organów ścigania, lecz także organizacji pożytku publicznego czy samych odbiorców treści.

Poniżej znajdziesz 10 kluczowych wskazówek dla prowadzenia reklamy napojów alkoholowych:

🔴 Zdefiniuj reklamę  – sprawdź, czy Twoje działania kwalifikują się jako reklama lub promocja napojów alkoholowych. Zwróć przede wszystkim uwagę, czy przekaz marketingowy będzie rozpowszechniany publicznie. Z reklamą lub promocja napojów alkoholowych mamy do czynienia tylko wtedy, gdy jest ona skierowane do nieograniczonego, nieokreślonego kręgu adresatów.

🔴Rodzaj alkoholu – obostrzenia dotyczące reklamy piwa, a innych napojów alkoholowych są całkowicie odmienne. Pamiętaj, że co do zasady reklama napojów z procentami (z wyjątkiem piwa) jest zabroniona. Jednak ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje od tej zasady wiele wyjątków. Przed rozpoczęciem działań reklamowych, koniecznie sprawdź, czy są one zgodnie z postanowieniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

🔴Znajdź miejsce i czas – dowiedz się, gdzie i kiedy możesz legalnie reklamować alkohol. Reklamę alkoholu możesz między innymi bezpiecznie prowadzić na wydzielonych stoiskach w sklepach, w punktach sprzedających głównie alkohol oraz w restauracjach.

🔴 Social media – Jeżeli planujesz prowadzić reklamę napojów z procentami w social mediach, zadbaj, aby przybrała ona charakter niepubliczny. Przede wszystkim zawęź kręg odbiorców tak, aby Twoje posty były kierowane wyłącznie do wyselekcjonowanego kręgu odbiorców.

🔴Regulamin platformy – zapoznaj się z regulaminem wybranej platformy internetowej. Nie wszystkie strony dopuszczają prowadzenie za ich pośrednictwem reklamy lub promocji napojów alkoholowych. Sprawdź, czy wybrane przez Ciebie medium jest do tego odpowiednie.

🔴 Ograniczenia wiekowe  –  zawęź dostępność treści reklamowych do użytkowników powyżej 18 roku życia. Reklama lub promocja napojów alkoholowych pod żadnym pozorem nie powinna być wyświetlana osobom niepełnoletnim.

🔴 Piwo – pamiętaj o odpowiednim oznaczeniu reklamy piwa prowadzonej na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy.

🔴 Bannery – sprawdź, czy reklama w formie banneru na stronie internatowej jest dozwolona oraz jakiej grupie odbiorców zostanie ona wyświetlona. Ustal, czy banner powinien zawierać dodatkowe obowiązki informacyjne, m.in. o szkodliwości spożywania alkoholu.

🔴 Influencerzy – jeżeli przy reklamie lub promocji napojów alkoholowych korzystasz z pomocy influcnerów, zadbaj o poprawnie sformułowaną umowę oraz ustal szczegółowo warunki prowadzenia działań marketingowych, które pozostają w zgodzie z przepisami prawa. Co ważne za nielegalną reklamę lub promocję napojów alkoholowych grozi odpowiedzialność karna.

🔴Podatek piwny – koniecznie zweryfikuj, czy od prowadzonej reklamy napojów alkoholowych nie musisz odprowadzić opłaty. Wbrew potocznej nazwie opłata w wysokości 10 % podstawy opodatkowania podatkiem VAT wynikającym z usługi dotyczy zarówno reklamy piwa jak i innych alkoholi.