Affe Company Logo

Dofinansowanie do rejestracji znaku towarowego

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Komisja Europejska przewidują wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców w ramach programu „The Ideas Powered for Business SME Fund”.

Pomiędzy styczniem a grudniem 2021 r. Fundusz rozdysponuje aż 20 mln euro.

Kto może uzyskać dotacje?

Małe przedsiębiorstwo oraz średnie przedsiębiorstwo, które ma siedzibę w Unii Europejskiej.

O zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do danej grupy decyduje:
– liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób,
– roczny obrót,
– całkowity bilans roczny.

Kategoria przedsiębiorstwaLiczba zatrudnionych osóbRoczny obrótlubCałkowity bilans roczny
Średni< 250≤ 50 m euro ≤ 43 m euro
Mały< 50≤ 10 m euro ≤ 10 m euro
Mikro< 10≤ 2 m euro ≤ 2 m euro

Na czym polega program wsparcia dla MŚP?

MŚP może otrzymać 50% zwrotu na podstawowe opłaty za zgłoszenie krajowych, regionalnych i unijnych znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.

Każde przedsiębiorstwo może otrzymać zwrot w wysokości maksymalnie 1 500 euro.

W praktyce

Musisz najpierw opłacić całość kosztów za zgłoszenie znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.

Jeśli chcesz zarejestrować dwa krajowe wzory, z których każdy kosztuje 250 euro, a dodatkowo chcesz też zgłosić dwa unijne znaki towarowe, z których każdy kosztuje 850 euro, to łączna wartość składanych wniosków wyniesie 2 200 euro.

Dzięki dofinansowaniu możesz otrzymać zwrot kosztów w wysokości 50%, czyli 1 100 euro (ok. 5 000 złotych).

Jak złożyć wniosek?

Wystarczy wypełnić formularz na stronie: https://euipo.europa.eu/cosme/pl w jednym z podanych niżej terminów.

Wniosek o przyznanie dotacji w ramach Ideas Powered for Business SME Fund może wypełnić upoważniony pracownik lub osoba uprawniona do reprezentacji MŚP.

Możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku, jednak nie ogranicza to możliwości otrzymania zwrotu środków pieniężnych za zgłoszenie kilku znaków towarowych lub/i wzorów przemysłowych.

Jaki jest czas na złożenie wniosku?

Wnioski można składać w pięciu turach:

I 11.01.2021 – 31.01.2021
II 1.03.2021 – 31.03.2021
1.05.2021 – 31.05.2021
1.07.2021 – 31.07.2021
1.09.2021 – 30.09.2021

Wnioski złożone poza każdym z pięciu wyznaczonych okresów nie będą rozpatrywane.

Kto pierwszy ten lepszy!

Przyznawania dotacji będzie odbywać się zgodnie z kolejnością zgłoszeń według daty i godziny złożenia wniosku.

Więcej informacji możesz uzyskać na stronie EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/help-sme-fund

Jeśli masz wątpliwości lub pytania zapraszamy do kontaktu: kancelaria@affre.pl

Ten wpis możesz też przeczytać i zapisać w formie notatki wizualnej.
Możesz ją pobrać klikając w obrazek.