Affe Company Logo

Postępowania w sprawie Unilever

Zielona symbolika na opakowaniu produktu ma współcześnie coraz większe znaczenie. Konsumenci dokonują coraz częściej świadomych wyborów, kierując się przy tym troską o środowisko naturalne. Choć nieodłączną cechą komunikatów marketingowych jest kierowanie się siłą perswazji – to nie powinny one wprowadzać konsumentów w błąd co do cech produktu.

W jednym z ostatnich komunikatów prasowych brytyjski organ ochrony konkurencji (Competition Market Authority, „CMA”) podzielił się informacją o wszczęciu postępowania w sprawie Unilever. Zastrzeżenia organu wzbudził między innymi symbol zielonego liścia na opakowaniach takich produktów jak środki higieny i czystości.

Lista zastrzeżeń CMA wobec spółki jest znacznie dłuższa i obejmuje:

  • niejasne i zbyt ogólne twierdzenia o ekologiczności produktów Unilever
  • nieprecyzyjne twierdzenia o naturalności składu produktów
  • twierdzenia sugerujące, że produkt jest przyjazny dla środowiska jako całość, podczas gdy są one prawdziwe tylko w odniesieniu do niektórych aspektów produktu
  • niejasne twierdzenia dotyczące recyklingu opakowań.

Postępowanie przed brytyjskim organem ochrony konkurencji jest na bardzo wczesnym etapie – organ dopiero będzie badał czy powyższe zastrzeżenia są prawdziwe. Mimo to, zachęcamy aby przedsiębiorcy posługujący się twierdzeniami o ekologiczności, symboliką lub kolorystyką na opakowaniach produktów, które wprowadzają do obrotu zwrócili uwagę na tą sprawę.

Organy ochrony konkurencji coraz częściej stawiają przedsiębiorcom zarzut wprowadzenia konsumentów w błąd poprzez zamieszczanie nieprawdziwych twierdzeń o ekologiczności. Wcześniej brytyjski organ ochrony konkurencji zakazał Lufthansie używania sloganu „bardziej zrównoważone latanie” (Fly more sustainably). W innej sprawie Sąd Krajowy w Karlsruhe zakazał sieci drogerii DM używania oznaczenia „neutralny klimatycznie” (klimaneutral) na etykiecie produktów. Zdaniem sądu, samo finansowanie przez spółkę projektów związanych z ochroną lasów w Peru nie jest wystarczające, aby móc posługiwać się oznaczeniem „neutralny klimatycznie” na etykietach produktów. Naszym zdaniem, pozostaje jedynie kwestią czasu, kiedy podobne sprawy pojawią się w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w Polsce.

Link do oświadczenia prasowego CMA: https://www.gov.uk/government/news/unilevers-green-claims-come-under-cma-microscope

Autorem artykułu jest aplikant adwokacki Mateusz Restel