Affe Company Logo

T-mobile Polska z karą ponad 25 mln zł

Prezes UOKiK nałożył na T-Mobile Polska ponad 25 mln zł kary. 
Powód? Wprowadzanie konsumenta w błąd materiałami reklamowymi!

Prezes zbadał reklamy i regulaminy promocji na karty pre-paid. Spółka reklamowała, że klient może mieć „1200 GB za darmo przez rok”. Działania marketingowe sugerowały, że pakiet danych jest darmowy, jednak w rzeczywistości konsument otrzymywał tylko 100 GB co miesiąc, pod warunkiem, że doładował konto za co najmniej 35 zł. Po roku trzeba byłoby wydać 420 zł, ale ta informacja była napisana małą czcionką na dole reklamy.

Prezes UOKiK podkreślił, że reklamy powinny być: krótkie, zwięzłe i jasne, a hasła reklamowe mogą przyciągać uwagę, ale nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd.

Spółka, poza karą finansową musi poinformować o decyzji organu na swojej stronie oraz w social mediach. Decyzja nie jest ostateczna – operator może się odwołać do sądu.
Informacja o karze zostanie opublikowana na stronie T-Mobile Polska w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej, aby poinformować wszystkich dotkniętych konsumentów.

Wnioski na przyszłość:
➡️ reklamy były wyświetlane zarówno w języku polskim i ukraińskim. W takim przypadku, doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów posługujących się ww. językami. Nawet jeśli przedsiębiorcy targetują niepolskojęzycznych konsumentów, to w dalszym ciągu nie mogą pozwolić sobie więcej, niż wobec polskich odbiorców – przynajmniej w zakresie przepisów o ochronie konsumentów.
➡️ w decyzji organ stwierdził, że obywatele z Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski w zw. z konfliktem zbrojnym, stanowią grupę konsumentów szczególnie wrażliwych. Oznacza to tyle, że Prezes UOKiK będzie przykładać większą uwagę na komunikaty kierowane do niepolskojęzycznych konsumentów.
➡️ umieszczanie małą czcionką istotnych warunków obowiązywania promocji zawsze wiąże się z wysokim ryzykiem uznania za sprzeczne z prawem.
➡️ przyczyną wszczęcia postępowania była skarga niezadowolonego konsumenta.

Maksymalna kara za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów wynosi do 10% obrotu przedsiębiorcy.