Affe Company Logo

Zatory płatnicze – wracają twarde interwencje Prezesa UOKiK

Przewidujemy, że w 2024 roku Prezes UOKiK będzie podejmował liczne działania w zakresie zwalczania zatorów płatniczych. Świadczą o tym najnowsze komunikaty z Urzędu. Być może te zagadnienia będą dla Państwa istotne – jeśli tak prosimy o przekazanie naszego alertu również do osób zajmujących się finansami w Państwa firmie. Przedsiębiorcy o dużej skali zakupów są narażeni na kontrole ich dyscypliny płatniczej przez Prezesa UOKiK. Dlatego ważne jest, aby zawczasu zweryfikować, czy procedury płatności, polityka rachunkowości i zautomatyzowane systemy zarządzania fakturami i płatnościami są dostosowane do obowiązujących przepisów o terminach zapłaty w transakcjach B2B.

UOKiK informuje, że w 2023 wszczął postępowania antyzatorowe wobec 30 spółek, których dyscyplina płatnicza wzbudziła największe wątpliwości w wyniku przeprowadzonych analiz. Dowiadujemy się też, ile łącznie wystąpień miękkich trafiło do przedsiębiorców w zeszłym roku – było to aż 150 pism do firm z różnych sektorów gospodarki.

W komunikacie znajdziemy istotną informację co do metodyki działania UOKiK w sferze zatorów:

Wytypowanie przedsiębiorców, którzy mogą zalegać z płatnościami, poprzedziła analiza, w której zidentyfikowano obszary, gdzie ryzyko powstawania opóźnień jest największe i szczególnie dotyka podmioty z sektora MŚP. Urząd uwzględnił w swojej analizie m.in. informacje przekazane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz dane ze sprawozdań składanych Ministrowi Rozwoju i Technologii o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Największe ryzyka wynikające z zatorów płatniczych wystąpiły w szeroko rozumianym przemyśle: motoryzacyjnym, kosmetycznym, elektromaszynowym, jak również w przetwórstwie spożywczym i produkcji opakowań. Nadal widoczne są również zatory płatnicze w handlu i dystrybucji.

Najnowsze postępowania dotyczą: Adient Seating Poland, Amcor Specialty Cartons Polska, Arcelormittal Warszawa, Avon Operations Polska, Carlsberg Supply Company Polska, Cetes Cosmetics Poland, Contimax, Electra M&E Polska, Elektrobudowa, Eurogate Logistics, Federal-Mogul Gorzyce, GKN Driveline Polska, Hurtownie Elektryczne Kopel, Ins-El, Leroy-Merlin Polska, Liugong Dressta Machinery, Marelli Aftermarket Poland, Medicare Galenica, Neptun, Newag, Nowel, Prima Sosnowiec Complex Plastic Systems, Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów „Rawag”, Signify Poland, Superior Industries Production Poland, Valeo Autosystemy, Velvet Care, Vestas-Poland, Volvo Polska, Wawrzaszek Iss.

W działalności UOKiK w zakresie zatorów płatniczych widać trend kierowania interwencji wobec firm prowadzących zakłady produkcyjne.

W komunikacie prasowym można też znaleźć wypowiedź Prezesa, którą traktujemy jako zwiastun większej aktywności Urzędu w sferze zatorów płatniczych w 2024 r.: Zatory płatnicze to jeden z większych problemów polskiej gospodarki. To również przeszkoda w prowadzeniu działalności dla mniejszych przedsiębiorców, ponieważ podnosi koszty i wpływa na ograniczenie zatrudnienia czy inwestycji. Terminowe otrzymanie należności i powiązana z nim płynność finansowa to podstawowy warunek przetrwania mniejszych firm. Dlatego właśnie walka z zatorami jest tak istotna.