Affe Company Logo

Media

Kancelarię Affre & Wspólnicy tworzy zespół doświadczonych prawników. Doradzamy głównie w prawie konkurencji, obejmującym prawo antymonopolowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i prawo konsumenckie oraz w prawie własności przemysłowej.

Pomagamy przedsiębiorcom kształtować politykę dystrybucyjną, szkolimy
w zakresie przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywania pozycji dominującej. Dbamy o zgodność umów i regulaminów z prawem konsumenckim, a także oceniamy działania przedsiębiorców pod kątem czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie ochrony renomy, prawa reklamy, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, opłat półkowych i utrudniania dostępu do rynku.

Z naszego doradztwa prawnego korzystają przedsiębiorcy m.in. z branż: FMCG, branży chemicznej i IT, spożywczej, odzieżowej, budowlanej, a także przedsiębiorcy z sektora mediów i reklamy.

Wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam minimalizować ryzyka prawne naszych klientów i rekomendować najkorzystniejsze rozwiązania. Pomagamy małym i dużym bezpiecznie budować i rozwijać biznes.

W ’21, ’22, ’23, ’24 roku otrzymaliśmy rekomendację w prestiżowym rankingu Chambers & Partners Europe 2021 w kategorii Competition/Antitrust.

Zostaliśmy również wyróżnieni jako „Najbardziej innowacyjna kancelaria” w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” 2021.