Affe Company Logo

Wpływ wzmocnienia prywatnoprawnych reguł ochrony konkurencji na gotowość uczestnika kartelu do ujawnienia nielegalnego porozumienia

W najnowszym numerze internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego z serii antymonopolowej ukazał się artykuł autorstwa adw. Joanny Affre i apl. adw. Mateusza Restela poświęcony wpływowi wzmocnienia prywatnoprawnych reguł ochrony konkurencji (tzw. private enforcement) na gotowość uczestnika zmowy kartelowej do jej ujawnienia.

Artykuł bada jak implementacja dyrektywy 2014/104/UE wpłynęła na gotowość uczestnika kartelu do udziału w programie łagodzenia kar. Artykuł porównuje sytuację prawną podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do programu przed implementacją dyrektywy oraz po implementacji.


Dużą uwagę poświęcono kalkulacji poziomu ryzyka, jaką uczestnik zmowy podejmuje zanim ujawni organowi konkurencji nielegalne porozumienie. Celem artykułu jest wyjaśnienie, czy i dlaczego podmiot zwolniony z kary w ramach programu łagodzenia kar jest preferowanym celem roszczeń cywilnoprawnych o naprawę szkody antymonopolowej.

Artykuł dotyczy prawa konkurencji w ujęciu europejskim i opiera się głównie na literaturze niemieckiej. Lepsze zrozumienie omawianych kwestii może być kluczem do skuteczniejszego egzekwowania prawa konkurencji na drodze publicznoprawnej przy jednoczesnym zachowaniu prawa do pełnego odszkodowania także w Polsce.