Affe Company Logo

10 najczęstszych błędów popełnianych przez influencerów

W dzisiejszych czasach rola influencerów w mediach społecznościowych jest ogromna, ale wraz z popularnością pojawiają się również wyzwania prawne. Oto 10 najczęstszych błędów, które mogą wpłynąć na Twoją działalność:

Niewłaściwe oznaczanie sponsorowanych treści

Brak oznaczenia, że post jest sponsorowany jest naruszeniem przepisów ochrony konsumentów. #UOKiK bez wahania nałoży duże kary w przypadku nieoznakowania przez influencera reklamy.

Naruszanie praw autorskich

Influencerzy powszechnie korzystają z cudzej muzyki, grafik lub fotografii w swoich materiałach. Może to skutkować usunięciem postu z przez serwis społecznościowy, a w skrajnych przypadkach batalią sądową.

Niezabezpieczenie swojego znaku towarowego

W poprzednich postach dużo pisaliśmy o potrzebie zarejestrowania swojego znaku towarowego przez twórcę internetowego. Niezbędnym jest również regularne monitorowanie swojego oznaczenia, by na bieżąco wychwytywać naruszenia swoich praw.

Brak transparentności w prowadzeniu konkursów i loterii

Organizowanie konkursów bez jasnego regulaminu, dostępnego publicznie, może doprowadzić do oskarżeń o oszustwa lub konfliktu z UOKiKiem.

Brak zgód na wykorzystanie wizerunku osób trzecich

Opublikowanie wizerunku osoby bez jej zgody, może doprowadzić do konieczności zapłacenia odszkodowania. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli wizerunek tej osoby jest tylko szczegółem większej całości np. zdjęcia krajobrazu.

Sharenting

Ten punkt łączy się z poprzednim. Dziś influencerzy powszechnie kapitalizują wizerunek swoich małych dzieci w mediach społecznościowych. Kiedy dzieci dorosną, mogą wystąpić z roszczeniem do swoich rodziców. Poza problemami prawnymi tego zjawiska, istnieją również negatywne aspekty społeczne i psychologiczne. 

Niezgłoszenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej bez jej zgłoszenia, po przekroczeniu pewnych pułapów dochodu, może prowadzić do problemów podatkowych i kar administracyjnych.

Nieprawidłowe rozliczanie podatków od dochodów

Nieodpowiednie deklarowanie przychodów z prowadzonej przez influencera działalności może prowadzić do problemów z urzędami skarbowymi, w tym do postępowania karnoskarbowego. W najnowszej interpretacji administracji skarbowej, wynika, że anonimowe dotacje dla twórcy nie powinny być rozliczane jako darowizna, a jako dochód.

Brak umowy z marką

Kolejnym błędem jest podejmowanie współpracy z duża firmą bez formalnej umowy, co może prowadzić do nieporozumień i sporów prawnych dotyczących zobowiązań i płatności.

Reklamowanie nielegalnych lub szkodliwych produktów

Influencer może popaść w konflikt z prawem, reklamując szkodliwe produkty jak np. reklama niedziałających środków medycznych lub promowanie hazardu.

Wymienione  przez nas błędy popełniane przez infleuncerów, to tylko czubek góry lodowej. Osoba prowadząca działalność w tak dochodowej i rozwijającej się branży, powinna zawsze wspierać się prawnikiem, przy podejmowaniu decyzji.