Affe Company Logo

10 wskazówek, na co zwrócić uwagę podczas kontroli i przeszukania przez UOKiK

Niezapowiedziane przeszukanie w firmie jest częścią postępowań antymonopolowych, które budzi największe emocje. Zanim urzędnicy zapukają do drzwi, Prezes UOKiK musi uzyskać zgodę Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zwykle dzieje się tak w przypadku najcięższych naruszeń – np. zmów cenowych i podziału rynku. Na co przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę w razie przeszukania?

🚀Opracuj procedury wewnętrzne – procedury wewnętrzne na wypadek przeszukanie mają na celu zminimalizowanie ryzyka otrzymania kary za brak współpracy z UOKiK. Warto zlecić opracowanie takich procedur prawnikom oraz przeszkolić pracowników i zarząd spółki.

🚀Pamiętaj o zasadzie 15 minut – od przybycia przeszukujących do odebrania upoważnienia do przeszukania przez osobę upoważnioną do reprezentowania spółki nie powinno minąć więcej niż 15 minut. Nie każ przeszukującym zbyt długo czekać, ponieważ mogą uznać to za utrudnianie przeszukania.

🚀Zweryfikuj upoważnienie Prezesa UOKiK i zgodę SOKiK – zwróć uwagę czy upoważnienie i zgoda SOKiK pokrywają się oraz które osoby zostały upoważnione do czynności.

🚀Nie informuj nikogo o przeszukaniu – organy antymonopolowe traktują informowanie o przeszukaniu „na zewnątrz” jako przejaw utrudniania przeszukania. Na przykład w listopadzie 2022 r. Prezes UOKiK ukarał spółkę Dahua karą w wysokości 700 tyś zł, ponieważ jeden z menadżerów spółki zamieścił na czacie grupowym z dystrybutorami w aplikacji Whatsapp wiadomość „UOKiK nas odwiedził”.

🚀Udostępnij przeszukującym pomieszczenie do pracy – jest to pomieszczenie, w którym urzędnicy będą gromadzić materiał dowodowy. Urzędnicy zaplombują pomieszczenie taśmą – nie zrywaj jej i uprzedź personel sprzątający.

🚀Oddeleguj osoby do śledzenia przeszukujących – śledzący powinni czuwać nad zakresem dokumentów, które kopiują urzędnicy. Taka wiedza ułatwi spółce obronę swoich praw na dalszych etapach postępowania.

🚀Zwróć uwagę na korespondencję chronioną tajemnicą adwokacko-radcowską. Taka korespondencja nie może być dowodem naruszenia spółki. Uwaga: tylko korespondencja z prawnikami z zewnętrznej kancelarii jest chroniona tą tajemnicą.

🚀Nie zmieniaj haseł do skrzynek e-mail w trakcie przeszukania – podczas przeszukania urzędnicy mogą przeszukiwać skrzynki e-mail oraz kopiować ich zawartość. Organy antymonopolowe traktują zmianę hasła w trakcie czynności za utrudnianie przeszukania.

🚀Urzędnicy mogą przeszukać telefony prywatne – jest to dopuszczalne pod warunkiem, że telefony prywatne są wykorzystywane do celów służbowych.

🚀Przeszukanie kończy się przedstawieniem protokołu z kontroli – spółka ma prawo zgłosić nieprawidłowości przy przeszukaniu w formie zastrzeżeń do protokołu, a w razie ich nieuwzględnienia – odmówić podpisania.


autor wpisu: apl. adw. Mateusz Restel