Affe Company Logo

Alert prawny | Kaufland Polska – 13,2 mln kary

14 listopada Prezes UOKiK poinformował w mediach społecznościowych (link), że wygrał z Kaufland Polska Markety przed sądem sprawę o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów poprzez wprowadzanie w błąd co do kraju pochodzenia warzyw. Stawką była kara w wysokości 13,2 mln zł. Na obecną chwilę wyrok jest nieprawomocny – sieć może się odwołać do Sądu Apelacyjnego.

Najważniejsze wnioski ze sprawy:

🔴 jeśli u przedsiębiorcy pojawia się Inspekcja Handlowa i wskazuje na nieprawidłowości – jest to ostatni dzwonek, aby wdrożyć plan naprawczy, wykluczyć nieprawidłowości i uniknąć wysokiej kary;

🔴 w przypadku wykrycia nieprawidłowości przy powtórnych lub rozłożonych w czasie kontrolach Inspekcji Handlowej należy liczyć się ze wszczęciem postępowania przez Prezesa UOKiK i nałożeniem kary;

🔴 oznaczanie kraju pochodzenia warzyw i owoców to sprawa, która cyklicznie powraca u Prezesa UOKiK*;

🔴 sprawy z zakresu błędów w oznaczeniach kraju pochodzenia warzyw są stosunkowo proste do przeprowadzenia po stronie UOKiK, a kary są bardzo surowe biorąc pod uwagę wagę naruszenia. Zakładamy, że żadna z sieci „systemowo” nie prowadzi działań w celu oszukiwania konsumentów co do pochodzenia warzyw i owoców.

* Jest to kolejna kara nałożona za błędne oznaczenie kraju pochodzenia produktu – w kwietniu 2021 r. za podobne przewinienie Prezes UOKiK nałożył na Biedronkę karę w wysokości 60 mln zł. W tej sprawie sąd pierwszej instancji również przyznał rację Prezesowi UOKiK i utrzymał w całości nałożoną karę.

STAN FAKTYCZNY

Liczne kontrole Inspekcji Handlowej w sklepach Kaufland wykazały, że wywieszki sklepowe warzyw wskazywały inny kraj pochodzenia niż ten, który znajdował się na opakowaniach zbiorczych, jednostkowych lub w dokumentach dostawy.

Przykładowo, marchew w sklepie w Kaliszu miała pochodzić z Polski, jak wynikało z wywieszki, a na opakowaniu zbiorczym widniała Holandia; w placówce w Brzegu ziemniaki, zgodnie z wywieszką, miały być z Polski, a na opakowaniu zbiorczym – z Niemiec.

Inspekcja Handlowe przeprowadziła 71 kontroli w sklepach Kaufland w okresie od stycznia 2020 r. do czerwca 2021 r., co stanowiło wtedy 31,6% wszystkich sklepów należących do Spółki. Skontrolowano 215 partii warzyw, z czego aż do 53 kontrolerzy mieli zastrzeżenia. Nieprawidłowości wystąpiły w 27 placówkach (12% wszystkich sklepów sieci).

Kara wyniosła 13,2 mln zł. Wysokość kary wynika z:

• regularności i długotrwałości praktyki;

• braku poprawy oznaczeń, mimo upływu czasu (ponad roku) od przeprowadzenia pierwszych kontroli i wykrycia nieprawidłowości.

Obecnie nie dysponujemy uzasadnieniem sądu pierwszej instancji. Ze względu na fakt utrzymania w całości nałożonej na przedsiębiorcę kary, sąd zapewne w pełni podzielił argumentację i dowody przedstawione przez Prezesa UOKiK.