Affe Company Logo

Eurocash ukarany za pobieranie nieuczciwych opłat

Prezes UOKiK nałożył na spółkę Eurocash* karę pieniężną w wysokości ponad 76 mln złotych za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. W czasie trwającego około roku postępowania Prezes UOKiK ustalił, że spółka obciążała dostawców produktów rolnych i spożywczych wieloma dodatkowymi i nieuzasadnionymi opłatami.


Naruszenia te miały polegać w szczególności na pobieraniu od dostawców opłat za:

  • organizowanie promocji produktów od nich kupionych. Niektórzy spośród dostawców płacili tą opłatę, mimo tego, że jednocześnie udzielali stałego rocznego rabatu za usługi promocyjne (!!);
  • utrzymanie w ofercie sieci handlowych należących do spółki produktów dostawcy (tzw. „opłata półkowa”). Dostawca nie miał – mimo uiszczenia opłaty – gwarancji, że jego produkt będzie sprzedawany przez określony czas i w określonych lokalizacjach. Finalnie, dostawcy którzy płacili opłatę byli traktowani tak samo jak dostawcy, którzy takiej opłaty nie płacili;
  • szkolenia personelu sklepu z technik sprzedażowych dostawcy. Prezes UOKiK zakwestionował tą praktykę, ponieważ nie dotyczyła ona konkretnych produktów kupowanych od określonego dostawcy. Zamiast tego, było to ogólne szkolenie z technik sprzedaży żywności;
  • możliwość sponsorowania spotkań integracyjnych sieci handlowej przez dostawcę. Udział w takim spotkaniu integracyjnym wiązał się z koniecznością zapłacenia dodatkowych opłat przez dostawców. Ponadto, nie mogli oni organizować degustacji swoich produktów na spotkaniach;
  • edukowanie i informowanie franczyzobiorców, o nowościach, jakie pojawiły się w ofercie dostawców. Z informacji uzyskanych od franczyzobiorców miało wynikać, że usługa ta nie była w ogóle wykonywana – pomimo opłaty za nią;
  • nadzorowanie zamówień składanych przez sklepy należące do sieci handlowych Eurocash. Prezes UOKiK wskazał, że spółka Eurocash monitorowałaby popyt na rynku niezależnie od uiszczenia opłaty przez franczyzobiorców, ponieważ ma w tym interes gospodarczy.


Decyzja w sprawie Eurocash kończy postępowanie przed Prezesem UOKiK. Nie jest ona prawomocna, a spółce Eurocash przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Postępowanie przed Prezesem UOKiK toczyło się na podstawie przepisów dotychczasowej ustawy o przewadze kontraktowej**. Nowa ustawa została co prawda już uchwalona przez Sejm oraz podpisana przez Prezydenta RP, ale nie weszła jeszcze w życie. Nastąpi to po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Przewidujemy, że nowa ustawa wejdzie w życie w drugiej połowie grudnia lub na początku stycznia.

Więcej o nowej ustawie możesz przeczytać w poradniku o przewadze kontraktowej, który przygotował zespól prawa konkurencji kancelarii Affre i Wspólnicy sp. k.* Spółka Eurocash jest właścicielem największej w Polsce sieci hurtowni oraz organizatorem kilku sieci franczyzowych w Polsce – takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Gama, Groszek i Euro Sklep.
** Ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1213 ze zm.).