Affe Company Logo

Fundusz MŚP – program przyznawania dotacji

Jeżeli zastanawiasz się, czy 2024 rok to dobry moment, aby zabezpieczyć prawa własności intelektualnej w Twojej firmie? A może czekasz na znak, który wskaże Ci, że czas zarejestrować znak towarowy, wzór, a może uzyskać prawo wyłączne na wynalazek czy odmianę roślin?

Odpowiedź brzmi, tak to idealny czas ! A wspomniany znak pojawił się na unijnym horyzoncie już 22 stycznia 2024 roku, kiedy ponownie został uruchomiony program Funduszu MŚP Ideas Powered for business, w ramach którego przyznawane są dotacje do ochrony praw własności intelektualnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich.

Możesz otrzymać:

🟢bon na znak towarowy i wzór – zwrot opłaty w przypadku znaków towarowych i wzorów na szczeblu regionalnym, krajowym, unijnym w wysokości 75% oraz w zakresie znaków towarowych lub wzorów spoza UE w wymierzę 50%, jednak nie więcej niż 1000 €;
🟢bon patentowy – zwrot 75% poszczególnych opłat, jednak nie więcej niż 3500 € na rejestrację patentów krajowych w krajowym urzędzie ds. własności intelektualnej państwa członkowskiego UE lub patentów europejskich złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) oraz zwrot 50% kosztów prawnych za sporządzenie i złożenie europejskiego wniosku patentowego, przy czym maksymalna kwota wynosi 2000 €, w zależności od obowiązujących kosztów tych usług na poziomie krajowym.
🟢bon na wspólnotową ochronę odmian roślin – 75% zwrotu kosztów opłat za zgłoszenie online i badanie na poziomie Unii Europejskiej, jednak nie więcej niż 1500 €.

Jak zwykle najtrudniej jest zacząć, więc po kolei:

👉 KROK PIERWSZY
Na początku złóż wniosek o przyznanie dotacji, który znajduje się TUTAJ. Aby wypełnić formularz potrzebujesz tylko kilku dokumentów:
– Zaświadczenie potwierdzające status płatnika VAT/nadanie numeru NIP;
– Wyciąg z firmowego rachunku bankowego zawierającego kod IBAN i SWIFT;
– Jeżeli będziecie działali za pośrednictwem pełnomocnika to musicie jeszcze wypełnić i podpisać deklarację MŚP (dla przedstawiciela).

👉 KROK DRUGI
Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków, zgłoś do ochrony, najlepiej przy udziale profesjonalnego pełnomocnika, znak towarowy, wzór, a może patent czy odmianę roślin oraz zapłać należne opłaty.

👉 KROK TRZECI
Wypełnij formularz wniosku o zwrot kosztów przez okres 6 miesięcy od dnia aktywacji w przypadku bonów na znaki towarowe lub wzory oraz 12 miesięcy w przypadku bonów na patenty oraz odmiany roślin. Płatność zostanie przesłana na konto w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ważnego wniosku o płatność. Pamiętaj, że aktywacja bonu musi nastąpić w terminie 2 miesięcy od dni jego otrzymania z możliwością przedłużenia o kolejne 2 miesiące.

Wnioski można składać od 22 stycznia 2024 roku do 6 grudnia 2024 roku.

Szczegóły programu dostępne są TUTAJ.