Affe Company Logo

Handel wyrobami medycznymi jeszcze bardziej ograniczony

Opinia adwokata Jakuba Sadurskiego na temat umów zawieranych poza lokalem, między konsumentem a przedsiębiorcą, w związku z darmowymi pokazami wyrobów medycznych: „przywołany przepis z prawa konsumentów wskazuje na wiele przesłanek, które muszą być spełnione, żebyśmy mieli do czynienia z umową zawartą poza lokalem. Kontakt z konsumentem musi być „indywidualny” i „osobisty”. Ponadto strony muszą zawrzeć umowę bezpośrednio po tym kontakcie”.

Artykuł „Handel wyrobami medycznymi jeszcze bardziej ograniczony” autorstwa Patrycji Otto, opublikował na swoim portalu Dziennik Gazeta Prawna, dnia 17 stycznia 2023. Poruszone zostały w nim między innymi kwestie:

  • prawnego uwarunkowania zakazu
  • pokazów w firmie oraz poza nią
  • warunków, które muszą być spełnione aby umowa była nieważna
  • pokazów w domu konsumenta
  • skutki nowych przepisów dla branży wyrobów medycznych

Serdecznie zachęcamy do przeczytania wspomnianego artykułu.

Na naszym kanale YouTube znajdziecie Państwo szkolenie dotyczące innej praktyki rynkowej którą zajęły się organy chroniące konsumentów: Ekomarketing zgodnie z prawem.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi wpisami na naszej stronie: