Affe Company Logo

Komisja Europejska przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie porozumień wertykalnych

Idą zmiany w systemach dystrybucyjnych. 10 maja 2022 r. Komisja Europejska przyjęła:

  • nowe rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych porozumień wertykalnych z zakazu porozumień ograniczających konkurencję (dalej: „rozporządzenie VBER”) oraz
  • wytyczne do tego rozporządzenia (dalej: „Wytyczne Wertykalne”).

Regulacje te mają bardzo duże znaczenie dla przedsiębiorców uczestniczących w dystrybucji produktów lub usług (np. relacja producent – dystrybutor lub hurtownia – detalista). Rozporządzenie VBER określa bowiem sytuacje, w których umowy i porozumienia między tymi przedsiębiorcami będą zgodne z prawem konkurencji. Rozporządzenie opiera się na założeniu, że jeśli ani producent ani dystrybutor nie posiada 30% udziałów na rynku, to porozumienie między nimi nie wpływa negatywnie na konkurencję (domniemanie legalności). Próg 30% udziałów w rynku stanowi tzw. „bezpieczną przystań”, ponieważ ułatwia przedsiębiorcom ocenę, czy dane porozumienie ogranicza konkurencję. Wyjątkiem od tej zasady są umowy czy inne ustalenia dwustronne, które zawierają najcięższe naruszenia prawa konkurencji. Są one bezwzględnie zakazane.

Od kiedy wiążą nowe przepisy?

Nowe przepisy wejdą w życie od 1 czerwca 2022 r. i będą obowiązywały przez najbliższe 12 lat. Rozporządzenie VBER przewiduje jednak pewien „okres przejściowy”. Będzie on polegał na tym, że:

  1. do porozumień zawartych po 1 czerwca 2022 r. będą mieć zastosowanie nowe przepisy;
  2. do porozumień zawartych przed 31 maja 2022 r., będą mieć zastosowanie przepisy starego rozporządzenia przez okres jednego roku.

Oznacza to, że jeśli porozumienie było zgodne z prawem konkurencji w świetle starego rozporządzenia, to do dnia 31 maja 2023 r. będzie ono dalej zgodne z prawem konkurencji. Do 31 maja 2023 r. powinni Państwo zmienić takie porozumienia, tak aby odpowiadały przepisom nowego rozporządzenia VBER.

Sklepy internetowe będą mocniej konkurować ze sklepami stacjonarnymi

Zmiana oceny stosowania podwójnych cen (tzw. dual pricing) jest jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza rozporządzenie VBER. Dual pricing polega na umożliwieniu producentowi różnicowania ceny produktu oferowanego dystrybutorowi, w zależności od tego czy produkt ten będzie przeznaczony do dalszej odsprzedaży w sklepie internetowym czy w sklepie stacjonarnym. Do tej pory producent nie mógł przyznać dystrybutorowi lepszej ceny na produkty przeznaczone do sprzedaży stacjonarnej w stosunku do produktów sprzedawanych przez Internet. Przepisy te miały służyć ochronie sprzedaży on-line.

Nowe rozporządzenie pozwala na różnicowanie oferty kierowanej do dystrybutora, w zależności od tego czy dany produkt będzie przeznaczony do sprzedaży w sklepie internetowym czy stacjonarnym.  Dotyczy to sytuacji, gdy udział rynkowy zarówno producenta, jak i dystrybutora nie przekracza 30%.

Co uzasadnia taką zmianę?

Rynek sprzedaży online i rynek sprzedaży stacjonarnej wywierają na siebie wzajemnie presję konkurencyjną. Dystrybutorzy, którzy oferują określony produkt w kanale sprzedaży internetowej oraz w kanale sprzedaży stacjonarnej rywalizują ze sobą o tego samego klienta. Jest on zainteresowany zakupem produktu po możliwie najniższej cenie. Obniżenie ceny przez jednego z dystrybutorów wywiera presję cenową na pozostałych (tj. na jego konkurentów). Inni dystrybutorzy starają się wówczas nawiązać rywalizację o klienta obniżając cenę, optymalizując koszty czy podnosząc jakość usług około-sprzedażowych. Zakaz różnicowania cen w zależności od kanału sprzedaży powodowałby, że mechanizm konkurowania między sklepami internetowymi a sklepami stacjonarnymi zostałby ograniczony.

Nowe rozporządzenie VBER wprowadza również wiele innych zmian. Dotyczą one w szczególności sprzedaży online oraz działalności platform sprzedażowych. Szczegółowo opisujemy je na naszych mediach społecznościowych[PR1] .

Dowiedz się więcej: