Affe Company Logo

Marihuana wpływa na porządek..

W dniu 12 grudnia 2019 r. zapadł ciekawy wyrok w sprawie pomiędzy Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a włoską spółką Santa Conte, która dokonała zgłoszenia unijnego znaku towarowego „Cannabis Store Amsterdam” dla towarów z branży spożywczej (m. in. wyroby cukiernicze, czekolada, lody, jogurty, napoje, piwo). EUIPO odmówił rejestracji słowno-graficznego oznaczenia, ponieważ uznał, iż odwołanie się do motywu marihuany jest sprzeczne z porządkiem publicznym, gdyż przeciętnym konsumentom, nieposiadającym wiedzy w tym zakresie, kojarzy on się z narkotykiem posiadającym właściwości uzależniające.

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje wykorzystywania produktów pozyskanych z konopi indyjskich, gdyż stanowią one środki odurzające. Celem Unii Europejskiej jest uzupełnianie działania podejmowanego przez państwa członkowskie, aby minimalizować szkodliwy wpływ narkotyków na zdrowie.

marihuana
Marihuana w spornym znaku słowno-graficznym

Liść dozwolony w innych branżach niedozwolony w branży spożywczej

Spółka Santa Conte twierdziła, że wyrażenie „konopie indyjskie” nie jest związane ze środkiem odrzucającym, lecz jest to powszechnie używane określenie, zaś charakterystyczny wzór liścia konopi indyjskich jest eksploatowany we wszystkich sektorach przemysłu używających konopi, w szczególności przez firmy tekstylne i farmaceutyczne. Sąd wyjaśnił jednak, że znaki, które mogą być postrzegane jako sprzeczne z porządkiem publicznym nie są takie same we wszystkich państwach członkowskich ze względów językowych, historycznych, społecznych czy też kulturowych. Stwierdzenie sprzeczności z dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym może nastąpić, jeżeli wystąpi nawet tylko w części UE lub nawet tylko w jednym z państw UE.

Sposób konsumpcji niby inny, ale…

Włoska spółka wskazywała, że towary nie mają nic wspólnego z lokalami w Amsterdamie typu „coffee shop” i że sposoby konsumpcji produktów przez nią sprzedawanych różnią się od sposobów konsumpcji środków odurzających, które zwykle się pali. Sąd słusznie uznał, iż konopie indyjskie (marihuana) jako środek odurzający mogą być również spożywane w formie napojów lub środków spożywczych, między innymi w ciastach, co odpowiada towarom wskazanym w zgłoszeniu.

Funkcja informacyjna znaku towarowego

Ponadto, znak towarowy pełni również funkcję informacyjną, bowiem jego celem jest wskazanie, że pochodzenie danego towaru z konkretnego przedsiębiorstwa powinno kojarzyć się z określonymi wartościami czy cechami. Konsument jest więc informowany o określonych właściwościach produktu, jego jakości i pochodzeniu. Rejestracja spornego oznaczenia mogłaby spowodować błędne postrzeganie jego cech z oferowanymi przez włoską spółkę produktami.


Przeczytaj też: Chcesz zarejestrować znak towarowy? Pamiętaj, aby go używać!