Affe Company Logo

NISZCZENIE NIE TYLKO PODRÓBEK ALE I TOWARÓW ORYGINALNYCH – JEST WYROK SĄDU

Sprzedając nawet oryginalne towary trzeba być coraz bardziej ostrożnym. Nierzadko prowadząc działalność handlową jako przedsiębiorcy szukamy nowych dostawców, którzy mogą nam zaoferować korzystniejszą niż dotychczas cenę za towary, które mamy w swoim sklepie. Zyskujemy na tym nie tylko my, jako przedsiębiorcy, ale i konsumenci, którzy mogą kupować towar za niższą cenę.

Jednakże, jako profesjonalni uczestnicy obrotu musimy być coraz bardziej uważni wybierając swoich dostawców, aby towary w naszej ofercie były uprzednio wprowadzone na terytorium EOG przez właściciela praw własności przemysłowej lub za jego zgodą i nie narażać się na bolesne w skutkach konsekwencje.

Jeżeli towary w naszej ofercie zostały uprzednio wprowadzone na terytorium EOG przez właściciela praw własności przemysłowej lub za jego zgodą, dochodzi do wyczerpania praw własności przemysłowej i co do zasady dalszy obrót takimi towarami jest legalny z punktu widzenia tych praw. Jednak jeżeli  obracamy towarami oryginalnymi ale nieprzeznaczonymi na rynek europejski, w ramach importu równoległego, producenci towarów oryginalnych w interesie producentów towarów oryginalnych, może być nie tylko ograniczenie dalszego obrotu tymi towarami, ale także nawet ich zniszczenie. Jednak przepisy polskiej ustawy- Prawo własności przemysłowej, przewidują, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec o zniszczeniu, jeżeli towary te były bezprawnie wytworzone lub oznaczone. Zatem, nie dotyczy to towarów oryginalnych.

Spór na tym tle pomiędzy Procter & Gamble i Perfumesco.pl. dotyczący perfum HUGO BOSS trafił do Sądu Najwyższego, który stwierdził, że zniszczone mogą być tylko towary będące podróbkami tj. towary bezprawnie wytworzone lub oznaczone. Zwrócił się jednak do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym, czy polski przepis jest sprzeczny z unijną dyrektywą dotyczącą egzekwowania praw własności przemysłowej. Zapytał, czy w konsekwencji można niszczyć towary, które nie są podróbkami

Dotychczas występujący z powództwem przedsiębiorca, którego prawa zostały naruszone, mógł oczekiwać jedynie nakazania wycofania lub zniszczenia produktów będących podróbkami. Odpowiadając na pytanie polskiego, TSUE doszedł do wniosku, że polskie przepisy ograniczyły środki wskazane w dyrektywie

W konsekwencji polskie sądy mogą orzekać o zniszczeniu również w zakresie produktów oryginalnych, wprowadzanych do obrotu w sposób wadliwy, z naruszeniem praw własności przemysłowej.

Przykład

Perfumesco.pl pokazuje, jak bolesne w skutkach może być zbyt duże zaufanie do kontrahentów co do legalności źródła produktów, które się nabywa. Brak weryfikacji czy kontroli legalnego pochodzenia tych towarów może nie tylko może skutkować zakazem wprowadzenia do obrotu, ale i zniszczeniem tych towarów, a w tej konkretnej sprawie wiązało się to ze zniszczeniem ponad 4000 sztuk perfum.

Co ważne, orzekające w sprawie sądy polskie podkreśliły, że to pomiot, który dokonuje dalszego obrotu towarami musi się upewnić, że nabył je  od podmiotów, które miały zgodę właściciela znaku towarowego do obrotu na terytorium EOG aby  możliwy nim był dalszy, swobody obrót

W razie jakichkolwiek dalszych pytań lub wątpliwości – zapraszamy do kontaktu.