Affe Company Logo

O co walczy CHANEL z Huawei?

Marzeniem wielu kobiet (i również mężczyzn) jest posiadanie kultowej torebki CHANEL. A nawet jeżeli nie, to pewnie każdy chociaż raz w życiu spotkał się ze słynnym znaczkiem przedstawiającym dwie przecinające się litery „C”. Znak ten pojawia się przecież nie tylko na torebkach, ale i na kosmetykach, ubraniach, biżuterii, czy okularach. Ale co CHANEL ma wspólnego z branżą telekomunikacyjną? Zapraszam do lektury.

CHANEL VS. HUAWEI

W 2017 r. Huawei Technologies Co. Ltd. złożyło w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o rejestrację następującego unijnego znaku towarowego dla towarów w klasie 9, m.in. sprzętu komputerowego i oprogramowania:

[1].

Oznaczenie nie zostało jednak od razu zarejestrowane, ponieważ CHANEL złożyło sprzeciw wobec rejestracji twierdząc, że oznaczenie jest podobne do znaku 

 [2] oraz do znaku renomowanego

[3] w stopniu wprowadzającym konsumentów w błąd.

CHANEL zarejestrowało swój znak dla towarów w klasie 9, tj. okulary, oraz dla towarów w innych klasach tj. biżuteria, odzież itp. Pomimo, że towary w większości nie można uznać za podobne, to CHANEL powołało się na rzekomą renomę swojego znaku. Znak renomowany korzysta z silniejszej ochrony – można zakazać jego używania wobec wszystkich towarów i usług.

Aby wcześniejszemu znakowi przyznać status znaku renomowanego, muszą zostać spełnione łącznie trzy przesłanki:

  • sporne znaki muszą być identyczne lub podobne;
  • wcześniejszy znak musi cieszyć się renomą;
  • musi istnieć ryzyko, że używanie bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego znaku towarowego przyniosłoby nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego[4].

EUIPO odrzucił jednak sprzeciw nie zauważając podobieństwa między znakami. Zatrzymał się więc na badaniu pierwszej przesłanki, nie analizując czy znak Chanel jest renomowany, czy też nie. CHANEL odwołało się od tej decyzji.

PODOBNE, CZY NIEPODOBNE?

W odwołaniu CHANEL twierdziło, że EUIPO popełnił błąd w ocenie, ponieważ znaki są do siebie podobne i mogą wprowadzić w błąd przeciętnego konsumenta. Dodatkowo, znak CHANEL cieszy się renomą i używanie podobnego znaku przyniosłoby HUAWEI nienależną korzyść, a dla CHANEL byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku.

Sąd przychylił się jednak do stanowiska EUIPO, że znaki nie są podobne[5].

Znaki towarowe porównuje się na trzech płaszczyznach: wizualnej (czy wyglądają podobnie), fonetycznej (czy brzmią podobnie) i koncepcyjnej (czy niosą ze sobą podobny przekaz). Przy tym należy podkreślić, że często wystarczy podobieństwo na jednej płaszczyźnie, żeby znaki uznać za podobne.

Sąd zbadał znaki na wszystkich tych płaszczyznach i uznał, że:

  • znaki nie są podobne na płaszczyźnie wizualnej – pomimo tego, że znaki mają pewnie wspólne cechy, tj. czarny okrąg, dwie przeplatające się krzywe, to jednak różnice są dominujące – znaki są odmiennie wystylizowane, a dodatkowo w znaku CHANEL przecinają się dwie literki „c”, natomiast w spornym oznaczeniu dwie literki „u”, które tworzą literkę „h”;
  • znaki nie będą wymawiane, więc zbędna jest analiza znaków na płaszczyźnie fonetycznej;
  • znaki nie są podobne na płaszczyźnie koncepcyjnej – znak CHANEL przedstawia dwie przecinające się literki „c”, które nawiązują do inicjałów założycielki domu mody Coco Chanel. Natomiast sporny znak przedstawia dwie przecinając się literki ‘u” tworzące „h” – pierwszą literą właściciela znak HUAWEI.

CHANEL próbowało bronić się, że gdy sporny znak zostanie obrócony o 90 stopni, to znaki będą podobne. Jednak Sąd stanął na stanowisku, że znaki należy porównywać w takiej postaci, w jakiej zostały zgłoszone i zarejestrowane.

PODSUMOWANIE.

Osobiście przychylam się do stanowiska Izby Odwoławczej – nie można zmonopolizować dwóch przecinających się liter. EUIPO, jak i Sąd słusznie uznały, że znaki sprawiają inne całościowe wrażenie.

A co Państwo uważają? Czy wyrok jest słuszny? Czy jednak oznaczenia są podobne?

Autorką artykułu jest aplikantka radcowska Katarzyna Kozyra.

Dowiedz się więcej:


[1] nr zgło­sze­nia 017248642

[2] nr zgłoszenia 3977077

[3] Nr zgłoszenia 1334490

[4] Zgodnie z art. 8 (5) Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, który ma zastosowanie w tej sprawie z uwagi na datę zgłoszenia spornego oznaczenia – obecnie art. 8 (5)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

[5] Wyrok Sądu (V Izba) z dnia 21 kwietnia 2021 r. T‑44/20.