Affe Company Logo

Podobieństwo towarów i usług versus podobieństwo znaków towarowych

Przed rejestracją znaku towarowego warto wykonać badanie zdolności odróżniającej, dzięki któremu ocenimy szanse na skuteczną rejestrację. Badanie należy zawsze przeprowadzić w kontekście konkretnych towarów lub usług, które mają być oznaczane tym znakiem towarowym. Szukamy wcześniejszych podobnych znaków towarowych, które służą do oznaczania podobnych towarów/usług. Nawet jeśli znaki, na pierwszy rzut oka, znacznie różnią się od siebie, konieczna jest całościowa analiza. Dlaczego jest to tak ważne? Tego dowiecie się w artykule. Opowiemy o tym jak czeski przedsiębiorca przegrał w sporze o znak towarowy „42 BELOW” z Bacardi.

Spór o znak towarowy

Czeski przedsiębiorca zgłosił do rejestracji słowno-graficzny znak towarowy BLEND 42 VODKA na terenie Unii Europejskiej. Znak miał być przeznaczony do oznaczania m.in. towarów w klasie 33, czyli m. in. napoi alkoholowych (z wyjątkiem piwa), w tym wódki:

Kilkanaście dni później szwajcarska spółka Bacardi & Co. Ltd. wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego znaku z uwagi na wcześniejszą rejestrację unijnego znaku słownego „42 BELOW” i międzynarodową rejestrację słowno-graficznego znaku:

przeznaczonego również dla oznaczania towarów alkoholi.

Sprzeciw Bacardi okazał się skuteczny! Czeskie przedsiębiorstwo nie dało jednak za wygraną i sprawa trafiła do Sądu Unii Europejskiej, bo przecież „na pierwszy rzut oka” jedyny element wspólny w tych oznaczeniach to liczba 42.

Przeciętny konsument

Sąd przypomniał, że przy całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, dostatecznie uważny i ostrożny. Należy również pamiętać, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może być różny w zależności od kategorii danych towarów lub usług.

Kolejno Sąd podkreślił, że przy ocenie podobieństwa rozpatrywanych towarów lub usług trzeba uwzględnić wszystkie istotne czynniki dotyczące tych towarów lub usług. Do tych czynników należy zaliczyć przede wszystkim rodzaj, przeznaczenie, sposób użycia towarów oraz to, czy stanowią one dla siebie konkurencję.

Porównanie wizualne, fonetyczne i znaczeniowe

Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna, w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń, opierać się na całościowym wrażeniu wywieranym przez te oznaczenia, z uwzględnieniem w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących.

W spornej sprawie uznano, że liczba „42” jest dominującym elementem wizualnym porównywanych znaków towarowych, m. in. ze względu na jej rozmiar i umiejscowienie w oznaczeniach, a elementy graficzne odgrywają jedynie drugorzędną rolę w ich „całościowym wrażeniu”.

Dodatkowo w odniesieniu do towarów należących do klasy 33 należy przywiązywać szczególną wagę do podobieństwa fonetycznego kolidujących ze sobą znaków towarowych. W przypadku ustnego zamówienia w barach, restauracjach lub dyskotekach, co jest zjawiskiem powszechnym w przypadku zamawiania wódki, samo podstawowe podobieństwo fonetyczne wystarcza, by wywołać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Średni charakter odróżniający

Sąd uznał, że wcześniejszy znak towarowy Bacardi ma co najmniej średni charakter odróżniający, porównywane towary były identyczne, a oznaczenia w pewnym stopniu do siebie podobne. W przypadku tej konkretnej części właściwego kręgu odbiorców istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Dlaczego? Ponieważ identyczność towarów objętych zgłoszeniem zrekompensowała niski stopień podobieństwa oznaczeń.

Warto więc zapamiętać, że wysoki stopień podobieństwa towarów lub usług może zostać zniwelowany przez niski stopień podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie.

Podsumowując, przy porównywaniu znaków nie zawsze najważniejsze znaczenie ma to czy oznaczenia różnią się od siebie wizualnie. Trzeba także wziąć pod uwagę inne aspekty, takie jak np. docelowego odbiorcę konkretnego produktu oraz podobieństwo towarów i usług.

Link do wyroku: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236713&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=714532

Autorką artykułu jest aplikantka adwokacka Kaja Seń.

Dowiedz się więcej: