Affe Company Logo

Pracowite wakacje w UOKIK pod znakiem walki z zatorami płatniczymi

W lipcu dowiedzieliśmy się o wszczęciu 51 postępowań w sprawie zatorów płatniczych oraz 5 postępowań w sprawie wykorzystywania przewagi kontraktowej w sektorze rolno spożywczym.

51 firm podejrzanych o tworzenie największych zaległości płatniczych

Od początku 2020 r. Prezes UOKIK stoi na straży płynnego przepływu gotówki między przedsiębiorcami. Przez ostatnie kilka miesięcy urzędnicy z nowoutworzonych departamentów: Rozwoju Analiz i Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych analizowali transakcje handlowe między firmami z różnych branż. Efektem ich prac było wytypowanie 51 firm, podejrzanych o tworzenie największych zaległości płatniczych. Są to między innymi producenci słodyczy, sprzętu AGD, odzieży czy firmy logistyczne.

Skąd Prezes UOKiK wie o zatorach w firmie?

W jaki sposób Prezes UOKIK bada przepływy pieniężne na rynku? Urząd posługuje się danymi od Krajowej Administracji Skarbowej. Ważnym źródłem informacji są pliki JPK_VAT, w których widnieją informacje o dokonywanych przez przedsiębiorców zakupach.

W ramach postępowań „zatorowych” Prezes UOKIK gromadzi bardziej szczegółowe dane na temat wszystkich transakcji danego przedsiębiorcy. W celu zdobycia informacji urzędnicy mogą przeprowadzić w firmie kontrolę lub po prostu zażądać przygotowania odpowiednich informacji przez pracowników spółki. Przygotowanie odpowiedzi na wezwanie Urzędu wymaga zaangażowania pracowników odpowiedzialnych za sprawy finansowe i rachunkowe. Jeżeli przedsiębiorca wobec którego toczy się postępowanie korzysta z zewnętrznych usług w zakresie rachunkowości, kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej współpracy i przepływu informacji. Terminy na udzielenie odpowiedzi do Prezesa UOKIK często są krótkie, a zakres zagadnień objętych wezwaniem potrafi być dość szeroki.

Jaka kara grozi za tworzenie zatorów płatniczych?

Jeżeli Urząd stwierdzi, że przedsiębiorca wygenerował zaległości na kwotę powyżej 5 mln złotych i stan ten utrzymuje się przez 3 miesiące, na firmę może zostać nałożona kara finansowa, obliczana według specjalnego wzoru. Aby uniknąć kary przedsiębiorca musi wykazać, że do opóźnień doszło w wyniku działania siły wyższej, lub że sam padł ofiarą tzw. zatorów płatniczych. Prezes UOKIK może również zrezygnować z nałożenia kary na firmę w innych uzasadnionych przypadkach.

Osobna regulacja dla sektora rolno-spożywczego

Dla firm z sektora rolno-spożywczego jest przewidziana osobna regulacja. Przepisy o tzw. przewadze kontraktowej pozwalają Prezesowi UOKIK karać przedsiębiorców, którzy zalegają z płatnościami wobec swoich kontrahentów lub narzucają im niekorzystnych warunków handlowych. W tym wypadku przedsiębiorcom grożą kary w wysokości do 3% zeszłorocznego obrotu.

Autorem artykułu jest aplikant adwokacki Jakub Sadurski.


Dowiedz się więcej: