Affe Company Logo

Prowadzisz sklep internetowy? Zadbaj o ochronę jego layoutu!

Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że warstwę graficzną strony internetowej można zarejestrować jako wzór przemysłowy.

Wbrew nazwie, ochrona objęta wzorem przemysłowym dotyczy jedynie wyglądu strony, a nie jej cech technicznych. Chronimy tylko to, co jest widoczne gołym okiem.

Dlaczego warto zarejestrować layout jako wzór przemysłowy?

Poprzez rejestrację layoutu sklepu internetowego nabywamy prawo do wyłącznego korzystania z danego szablonu w sposób zarobkowy lub zawodowy. Uzyskujemy możliwość ścigania tych, którzy tę stronę skopiowali. Nie musimy przy tym wykazywać, że dana szata graficzna stanowi utwór[1] czy też, że używanie layout narusza lub zagraża interesowi przedsiębiorcy lub klienta[2].

Po drugie, dokument rejestracji posiada datę. Potwierdza ona, że w dniu złożenia wniosku o rejestrację, przedstawiony na fotografiach wzór już istniał.

Posiadając świadectwo rejestracji danego wzoru mamy de facto „gotowe” wezwanie do zaprzestania używania danego layoutu strony internetowej. Brzmi zbyt idealnie, prawda?

Gdzie jest haczyk?

Szatę graficzną można zarejestrować, jeżeli jest:

  • nowa oraz
  • posiada indywidualny charakter.

Indywidualny charakter oznacza, że dana strona internetowa wywołuje na zorientowanym użytkowniku wrażenie świeżości, czyli mówiąc prostszym językiem – wywołuje przekonanie, że do tej pory nie spotkał się on z podobną koncepcją graficzną. „Model zorientowanego użytkownika” w tym przypadku to osoba, która korzysta z usług sklepów internetowych i na niej dany szablon sklepu internetowego wywołuje wrażenie odmiennego od innych.

Przesłanka nowości jest spełniona, jeżeli przed datą zgłoszenia layoutu, identyczna lub różniąca się nieistotnymi szczegółami szata graficzna nie została publicznie ujawniona. Jeżeli szablon sklepu internetowego został opublikowany przed jego zgłoszeniem przez samego twórcę, jego następcę prawnego lub osobę upoważnioną, to wzór można jeszcze zgłosić w ciągu 12 miesięcy od dnia ujawnienia.  Po tym okresie layout nie będzie nowy.

Urząd w procesie rejestracji nie bada przesłanek nowości oraz indywidualnego charakteru, tzn. nie sprawdza czy istnieje wzór identyczny lub prawie identyczny. Jeżeli taki wzór istnieje, konkurencja może złożyć wniosek o unieważnienie.

Czy warto?

Tak, jeżeli posiadamy oryginalną i niepowtarzalną szatę graficzną. Wzory przemysłowe mają to do siebie, że łatwo je zarejestrować, jednak równie łatwo jest je unieważnić.

Jeżeli szata graficzna naszego sklepu internetowego jest oryginalna, to warto ją chronić przed skopiowaniem. Używanie identycznej warstwy graficznej przez inne podmioty może wprowadzić klientów w błąd. Natomiast ochrona na gruncie innych ustaw może okazać się problematyczna, i przez to – iluzoryczna.

Autorką artykułu jest aplikantka radcowska Katarzyna Kozyra.


[1] Co jest konieczne, jeżeli chcemy skorzystać z ochrony prawno-autorskiej.

[2] Przesłankę tę należy wykazać w celu skorzystania z ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dowiedz się więcej: