Affe Company Logo

Red bull, Komisja i kartel – czyli jak otworzyć sezon na przeszukania u przedsiębiorców w 2023 r. z przytupem

Komisja Europejska we wtorek 21 marca poinformowała, że we współpracy z krajowymi organami ochrony konkurencji przeprowadziła niezapowiedziane przeszukania w lokalach firmy działającej w branży napojów energetycznych[1].

Niedługo potem Red Bull poinformował, że chodziło o ich przedsiębiorstwo. Z komunikatu Komisji wynika, że kontrolowane przedsiębiorstwo (Red Bull) mogło naruszać unijne przepisy antymonopolowe zakazujące antykonkurencyjnych porozumień (art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”)). Kontrolowana firma mogła również naruszyć unijne przepisy antymonopolowe zakazujące nadużywania pozycji dominującej (art. 102 TFUE i art. 54 EOG).

Na obecną chwilę ciężko powiedzieć w jakim kierunku postępowanie się potoczy – bez dwóch zdań jest to sprawa warta dalszej obserwacji.

O czym należy pamiętać podczas przeszukania?

Coraz częstsze i bardziej spektakularne przeszukania same w sobie niosą ze sobą ryzyko dla przedsiębiorców. W polskim prawie konkurencji „choćby nieumyślne” utrudnianie kontroli i przeszukania jest surowo karane – nawet do 50 milionów euro.

Posiadanie odpowiednich procedur oraz przeszkolenie pracowników na wypadek czynności kontrolnych UOKiK staje się coraz ważniejsze i może pomóc uchronić przedsiębiorcę przed dodatkowymi kosztami.

Przede wszystkim nie wolno utrudniać w jakikolwiek sposób czynności urzędnikom. Poza tym, należy zapomnieć o usuwaniu korespondencji email czy niszczeniu dokumentacji – jeśli coś takiego wyjdzie na jaw, przedsiębiorca musi liczyć się z nawet milionowymi karami.

Kofeina i kartel? To już było

Co ciekawe kilkanaście lat temu w Niemczech ukarano producentów kawy w zw. „kartelem kawowym”. Tamtejszy organ – Bundeskartellamt – w 2009 r. nałożył ok. 160 mln euro kar na Tchibo, Melitta, oraz Dallmayr. Prezesi tych firm stworzyli „grupę dyskusyjną” w ramach której wymieniali się wrażliwymi informacjami handlowymi. Głównym celem grupy dyskusyjnej było utrzymanie struktury cenowej najważniejszych produktów. Aby to osiągnąć, palarnie kawy uzgodniły ze sobą wysokość, zakres, czas ogłoszenia i wejścia w życie zamierzonych podwyżek cen.

Za zawiązanie kartelu oraz nadużycie pozycji dominującej przedsiębiorcy grozi kara do 10% obrotu przedsiębiorcy. Ze względu na fakt, że działania te są szczególnie dotkliwe dla konkurencji, organy antymonopolowe nie wzbraniają się przed nakładaniem bardzo wysokich kar w tych wypadkach.

[1] Zob. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1802

Autorem artykułu jest Konrad Biskup.

Przeczytaj także: