Affe Company Logo

Reforma postępowań antymonopolowych na ostatniej prostej

31 grudnia 2023 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Projekt ma za zadanie wdrożyć unijną dyrektywę ECN+. Tempo prac legislacyjnych przyspieszyło dopiero po tym, jak Komisja Europejska zwróciła się do Polski w związku z brakiem implementacji dyrektywy w terminie. Obecnie opóźnienie wynosi ponad dwa lata (termin implementacji minął  4 lutego 2021 r.).

Dlaczego powinienem się zainteresować tą nowelizacją?

Rzadko kiedy prowadząc bieżącą działalność gospodarczą myślimy o tym, jak wygląda postępowanie antymonopolowe przez Prezesem UOKiK. Możemy zatem, jako przedsiębiorcy, wpadać w pułapkę myślenia o tej nowelizacji jako czymś, co nas w ogóle nie dotyczy.

Powinniśmy jednak pamiętać, że każdy rodzaj działalności gospodarczej wiąże się z pewnym, mniejszym lub większym ryzykiem naruszeniem reguł wolnej konkurencji. Ich konsekwencją jest postępowanie przed Prezesem UOKiK.

Każdy przedsiębiorca powinien mieć wobec tego możliwość wykazania, że organ antymonopolowy stawiając mu określony zarzut – myli się. Ponadto, organ powinien wyczerpująco informować, jaki zarzut stawia przedsiębiorcy i dlaczego. Przeszukania powinny być możliwie najmniej inwazyjne, a urzędnicy nie powinni zbierać dokumentów, które nie mają związku z daną sprawą.

 Jakie zmiany przewiduje projekt i co oznaczają one dla przedsiębiorców?

Projekt zawiera dużo zmian – dlatego wymieniamy jedynie najważniejsze z nich. Nowe przepisy wprowadzają:

  • tzw. Parental Liability. W praktyce oznacza to możliwość uwzględnienia przy obliczaniu kary za naruszenie reguł konkurencji przez przedsiębiorcę dodatkowo obrotu „przedsiębiorcy wywierającego decydujący wpływ” (np. spółki matki ). W ustawie znajdzie się domniemanie, że przedsiębiorca wywiera decydujący wpływ, jeżeli jego udział w kapitale przedsiębiorcy, na którego wywiera on decydujący wpływ przekracza 90%.
  • nowy model obliczania kar proceduralnych (np. za utrudnianie przeszukania) – do 3% obrotu zamiast do 50 mln EUR
  • nowy model obliczania kar za opóźnienie w wykonaniu decyzji – do 5% dziennego obrotu za każdy dzień naruszenia zamiast do 10 tys. EUR za dzień
  • zmiany instytucjonalne – kadencyjność Prezesa UOKiK, zapewnienie bezstronności i przeciwdziałanie konfliktowi interesów
  • zmiany w przepisach dotyczących kontroli i przeszukań (m. in. uregulowanie Legal Professional Privilege, doprecyzowanie przepisów o pomocy policji w przeszukaniach, zmiany w zakresie uzyskiwania zgody sądu na przeszukanie)
  • obowiązek Szczegółowego Uzasadnienia Zarzutów przy wszczęciu postępowania antymonopolowego a nie na jego końcu. Wzmocni to prawo przedsiębiorcy do obrony.

Na jakim etapie jest projekt?

Podczas posiedzenia Sejmu w dniach 7-9 lutego 2023 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu, teraz sprawą zajmie się sejmowa komisja Gospodarki i Rozwoju. Szacujemy, że parlament przyjmie ustawę dopiero w II kwartale 2023 r. Zwracamy jednak uwagę na bardzo krótkie vacatio legis – 14 dni.

Śledzimy prace legislacyjne nad tym projektem – będziemy Państwa informować na bieżąco o ich przebiegu.

Autorem artykułu jest Mateusz Restel.

Dowiedz się więcej: