Affe Company Logo

Transakcje M&A z firmami spoza UE? Nie tak szybko – najpierw kontrola

W sejmie trwają prace nad kolejną „specustawą” w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Jednym z tematów, których dotyczy projekt są transakcje M&A z udziałem firm spoza Unii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rząd planuje rozszerzyć zakres kontroli państwa nad przejęciami polskich firm o strategicznym znaczeniu. Jak na razie kontrola inwestycji była w naszym kraju bardzo ograniczona. Na rządową listę „wrażliwych targetów” wpisane jest tylko 9 spółek.

Kontrola przejęć – w przypadku gdy targetem transakcji jest:

  • Polska firma działająca w branży uznanej za strategiczną (np. energetyka, farmaceutyka, przetwórstwo spożywcze), lub
  • Polska firma, która dysponuje tzw. infrastrukturą krytyczną lub opracowuje/modyfikuje oprogramowanie we wrażliwych obszarach (np. energetyka, medycyna, transport)
  • Targetem jest Polska spółka publiczna (spółka, której akcje są w publicznym obrocie)

We wszystkich przypadkach firma musi generować na terenie Polski co najmniej 10 milionów euro rocznego obrotu.

kontrola

Jakie transakcje będą interesować UOKIK?

  • Nabycie udziałów/akcji dających co najmniej 20% głosów lub 20% udziału w zyskach – w tym też zwiększenie istniejących udziałów ponad próg 40% (share deal)
  • Nabycie/wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa np. zakładu produkcyjnego (asset deal)
  • Nabycie dominacji czyli np. zawarcie umowy o zarządzanie lub przekazywanie zysku

Kto będzie musiał poprosić o zgodę?

Transakcje podlegają procedurze kontrolnej jeśli po stronie kupującej jest osoba lub firma spoza UE i EOG. Co istotne – zagraniczne firmy np. azjatyckie czy amerykańskie, które mają swoje oddziały, przedstawicielstwa lub spółki zależne na terenie UE lub EOG też są objęte przepisami o kontroli inwestycji.   

Procedura zgłoszenia

Każda transakcja, która podpada pod przepisy o kontroli inwestycji powinna zostać zgłoszona Prezesowi UOKIK. Urząd przeprowadzi postępowanie sprawdzające – w takim wypadku poczekamy na decyzję do 30 dni. W szczególnych przypadkach, jeżeli sytuacja będzie wymagała dokładniejszego badania, Urząd będzie przeprowadzał postępowanie kontrolne, które może trwać do 120 dni.

 Prezes UOKIK nie sprzeciwi się dokonaniu transakcji jeżeli zgłoszona inwestycja nie będzie budzić wątpliwości pod kątem:

  • bezpieczeństwa publicznego,
  • porządku publicznego
  • zdrowia publicznego

UWAGA – Przepisy nie przewidują procedury „jednego okienka”. Jeżeli transakcja wymaga zgłoszenia na gruncie przepisów o kontroli inwestycji i dodatkowo na podstawie przepisów antymonopolowych (kontrola koncentracji) trzeba przejść obie procedury.

Dokonanie transakcji obejmującej firmę podlegającą ochronie bez złożenia zawiadomienia lub pomimo sprzeciwu Prezesa UOKiK będzie nieważne.

Autorem artykułu jest aplikant adwokacki Jakub Sadurski.


Przeczytaj też