Affe Company Logo

UOKiK i inne organy ochrony konkurencji i konsumentów mają pracowite wakacje

Aktywność Prezesa UOKiK skupiła się w lipcu na postępowaniach związanych z ochroną konsumentów. Wynika ona nie tylko z większej aktywności konsumentów na rynku z powodu wakacji, ale również z finalizacji prac nad nowelizacją ustawy o prawach konsumenta. Zmiany prawne są podyktowane dyrektywami: towarową, cyfrową oraz dyrektywą Omnibus. W większości państw Unii Europejskiej przepisy dyrektyw zostały już wdrożone. Projekt nowelizacji trafił 12 lipca do Sejmu. Posłowie rozpoczną nad nim prace we wrześniu. Spodziewamy się, że Polska wdroży przepisy dyrektyw przed końcem tego roku.

Poniżej przedstawiamy zestawienie kilku „highlightów” w działalności UOKiK, jego odpowiedników w innych państwach oraz Komisji Europejskiej

Influencerzy dalej na fali

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów intensywnie angażuje się w sprawy związane z działalnością influencerów. Prezes UOKiK może ścigać zarówno spółki zlecające influencerom reklamę w mediach społecznościowych i samych influencerów. UOKiK zarzuca zlecającym  kryptoreklamę, a influencerom – w nieodpowiednie oznaczanie materiałów reklamowych.

W komunikacie prasowym z 25 lipca Prezes UOKiK zwrócił uwagę na niejednoznaczny sposób oznaczania postów zawierających płatną reklamę marki Olimp. Zastrzeżenia Prezesa UOKiK budzi  hashtag #olimpad, gdzie litery ad mają oznaczać advertisement, a więc reklamę. Zdaniem Prezesa UOKiK, takie oznaczenie jest niejednoznaczne, bo konsument musi domyślać się, że chodzi o materiał sponsorowany.

Przedsiębiorco – nie ignoruj wezwań UOKiK

Ubiegły miesiąc pokazał, że UOKiK coraz częściej wyciąga konsekwencje w związku z nieudzieleniem odpowiedzi lub/i nieprzekazaniem dokumentów, o które prosi przedsiębiorców. Po tym jak 29 czerwca Prezes UOKiK ukarał sześciu influencerów za nieudzielenie mu wymaganych informacji, w lipcu podobne zarzuty usłyszało 10 podmiotów z grupy HRE Investments. Jeden z przedsiębiorców w ogóle nie odpowiedział na wezwanie Prezesa UOKiK. Pozostali odpowiedzieli z dużym opóźnieniem.

Prezes UOKiK może wymierzyć za naruszenia proceduralne karę pieniężną w wysokości nawet 50 mln euro.  O tym, że ta kwota nie jest tylko „straszakiem” przekonał się w 2020 r. Gazprom. Prezes UOKiK ukarał spółkę za brak współpracy w dochodzeniu prowadzonym w związku z budową gazociągu Nord Stream 2. Aby uniknąć kar finansowych za brak współpracy, przedsiębiorca powinien wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie pytania zamieszczone w piśmie od UOKiK. Nawet jeśli pismo dotyczy sprawy innego przedsiębiorcy i wezwanie od UOKiK ma charakter ankiety rynkowej. Jeśli dotrzymanie zakreślonego terminu jest niemożliwe lub znacznie utrudnione – można skierować do Urzędu wniosek o przedłużenie terminu.

UOKiK przeszukuje siedziby Empire Brands oraz śląskich przewoźników

Prezes UOKiK przeszukał w lipcu siedzibę spółki Empire Brands (producent karmy dla zwierząt) w związku z podejrzeniem narzucania cen odsprzedaży swoim dystrybutorom. Podobne przeszukanie, tym razem w asyście Policji, miało miejsce u przedsiębiorców transportowych, którzy wzięli udział w przetargu zorganizowanym przez ZTM Katowice. Zakład zorganizował w lipcu ubiegłego roku przetarg o wartości 1,3 mld zł na usługi autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji śląskiej. UOKiK zbada sprawę zbyt wysokich ofert w przetargu, chociaż Krajowa Izba Odwoławcza wcześniej stwierdziła, że nie doszło w nim do żadnych nieprawidłowości.

W Europie na topie greenwashing i gospodarka cyfrowa

Zdaniem włoskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Autorità garante della concorrenza e del mercato) używanie oznakowania Nutri-Score jest nieuczciwą praktyką rynkową. Organ nakazał kilku firmom zrezygnowanie z takiego oznakowania produktów żywnościowych. Obyło się bez kar pieniężnych. Sprawa mogła mieć wymiar polityczny, ponieważ produkty kuchni włoskiej (oliwy, sery, wędliny) uzyskiwały niskie oceny w oznakowaniu Nutri-Score.  

5 lipca 2022 r. Parlament Europejski przyjął akt o rynkach cyfrowych (DMA) oraz akt o usługach cyfrowych (DSA). 18 lipca 2022 r. Rada UE zatwierdziła DMA – przepisy wejdą w życie po 20 dniach od jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Nad DSA Rada UE pochyli się dopiero we wrześniu.

DMA ma na celu ochronę rynku przed szkodliwymi działaniami największych platform cyfrowych – tzw. gatekeeperów.

DSA to zbiór reguł dotyczących moderowania treści jakie pojawiają się w Internecie. Nakłada on nowe obowiązki na pośredników internetowych – m. in. na sieci społecznościowe, sklepy z aplikacjami lub internetowe platformy handlowe.

Komisja Europejska prowadzi intensywne prace nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze pojazdów silnikowych (MVBER). Rozporządzenie MVBER z 2010 r. utraci moc 31 maja 2023 r.  Wcześniej, 10 maja 2022 r. Komisja Europejska wydała nowe rozporządzenie w sprawie wyłaczeń porozumień wertykalnych (VBER) oraz wytyczne do tego rozporządzenia.

Więcej o:

Autorem artykułu jest Mateusz Restel.

Inne nasze artykuły: